Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

TUK-2602/ AYTUK-2602 Reformaatio ja moderni eurooppalainen kulttuuri

* Opiskelija osaa opettajan tukea hyväksikäyttäen muotoilla kurssin aineiston pohjalta tarkoituksenmukaisen tutkimuskysymyksen

* Opiskelija osaa valita kirjoitukselleen näkökulman, lähestymistavan tai teorian, joka tukee tutkimuskysymyksen analyyttistä käsittelyä

* Osaa soveltaa tieteenalan näkökulmaa, lähestymistapaa tai teoriaa tutkimusongelman käsittelyssä

* Opiskelija kykenee aikatauluttamaan työnsä ja kirjoittamaan ohjeiden mukaisen tutkivan esseen

Syventävä osuus tarjoaa teologille ja uskonnontutkijalle mahdollisuuden keskittyä yhden oppialan (kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia) lähestymistapaan tai vertailla eri oppialojen näkökulmia. Oman näkökulman voi myös rajata jonkin reformaation perinteen piiriin (esim. luterilaisuus, Sveitsin reformaatio ja reformoitu perinne, anglikanismi, kastajaliike tai katolinen reformaatio) tai verrata kahta em. perinteistä.

Esseen pohjana voi käyttää aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä reformaatioajan tekstejä.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi. Opiskelija sopii ohjaajan kanssa tutkivan esseen aiheen ja laatii esseen yhden periodin aikana. Opiskelijoiden töistä karttuu myös tulevien opiskelijoiden materiaalipaketti.

Esseen suunnitelma esitellään opettajalle 30.6.2020 mennessä.

Esseen palautus su 1.9.2020 mennessä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.