Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Tälle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman/kurssisivun Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille, teologian alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin tiedot ovat ennakkotietoja, jotka voivat suunnittelun edetessä vielä muuttua. Lopullinen ohjelma julkaistaan 1.7.2020.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

* Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.

* Opiskelija osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.

* Opiskelija tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.

* Opiskelija osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).

* Opiskelijalla on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

* Pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa, erityisesti teodikea vs. antiteodikea.

* Kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa; yhteydet mm. metafyysisiin kysymyksiin materialismista, naturalismista, idealismista, dualismista, transsendentaalifilosofiasta jne.

* Käytännöllisen teologian näkökulmia pahuuden/kärsimyksen ja kuoleman/kuolevaisuuden teemoihin.

* Uskontotieteen näkökulmia em. teemojen kulttuuriseen variaatioon jne.

* Kuoleman, kärsimyksen ja pahuuden tarkastelua taiteen (esim. kirjallisuus, elokuvat) avulla.

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.

Verkkokurssi, joka sisältää kirjallisia oppimistehtäviä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteritason teemaopintoja.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.