Kuva: Pixabay

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (30 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Tälle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö, joka on tarkoitettu Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriopiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille, alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

- Opiskelija osaa eritellä kaupungin, uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiä

- Hän osaa analysoida uskonnon asemaan ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä kehityskulkuja ja niihin vaikuttamista kaupunkikontekstissa

- Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön ongelmaan ja tehdä tutkimustietoon ja muuhun tiedonkeruuseen pohjautuvan kirjallisen työn tiettyyn käytännön haasteeseen liittyen; opiskelija ymmärtää käytännön ongelmaan vaikuttamiseen pyrkivän soveltavan työn vaiheet

- Opiskelija kartuttaa kirjallisen ja suullisen viestinnän taitojaan, vuorovaikutus- ja kohtaamisen taitojaan sekä valmiuksiaan soveltaa asiantuntijuuttaan työhön hyvinvoinnin puolesta

- Opiskelija kartuttaa vuosittain valittavan työelämäkumppanin toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja (erilaiset sosiaaliset ongelmat, työ niiden vähentämiseksi, organisaatio)

- Hän osaa reflektoida karttunutta osaamistaan työelämän ja sosiaalisiin ongelmiin vaikuttamisen näkökulmista

Kurssilla perehdytään kaupunkikontekstien (globaali ja lokaali, painottuu lokaaliin), uskonnon ja sosiaalisten ongelmien yhteyksiin.

Kurssilla tehdään tutkimustietoon sekä tiettyyn kaupunkikontekstiin ja sen työelämäkumppanien toimintaan tutustumiseen pohjautuva tehtävä kurssin teemoihin liittyvästä aiheesta.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi, johon sisältyy kirjallisia oppimistehtäviä sekä kenttätyöosuus. Kurssin loppusuorituksena on oppimisraportti.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 9.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston sekä teologian ja uskonnontutkimuksen koulutusohjelman yhteistyönä. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon koulutusohjelman opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteritason teemaopintoja.