Tilastomooc on kaikille avoin verkkokurssi.
Voit aloittaa opiskelun milloin vain!
Kevään 2018 kurssi suoritetaan tenttimällä.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Syksyn lähiopetusjakson (aikataulu alla) jälkeen opintojakson voi suorittaa saman lukuvuoden kuluessa tenttimällä. Tarkemmat ohjeet ja tenttiaikataulu MOOC-verkkoalustalla, avautuu 5.9.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 12.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 19.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 26.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 3.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 10.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 17.10.2017
14:15 - 15:45

Video

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Jos opiskelija haluaa suorittaa kurssin ja saada siitä merkinnän opintorekisteriin, on opintomaksu 75 euroa (ks. ohjeet Moocista kohdasta Suorittaminen) Jos opiskelija ei halua suorittaa kurssia, omaehtoinen opiskelu moocilla on maksutonta.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille kurssin suorittaminen on maksutonta.

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa http://mooc.helsinki.fi/ Osallistua voi haluamallaan tavalla: vierailijana, rekisteröityneenä osallistujana ja/tai suorittamalla opintojakson, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Kurssialueelle voi kirjautua 5.9. alkaen. Voit myös osallistua itseopiskelua tukevaan lähiopetukseen, joka alkaa infolla 5.9. Ks. ajankohdat tarkemmin kohdasta aikataulu.

Avoimen yliopiston opiskelija: Jos haluat suorittaa kurssin, ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja maksa opintomaksu oheisen Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Ilmoittautuminen on mahdollista 5.9. alkaen ja ilmoittautua voi aina 27.5.2018 saakka. Verkkotentteihin ilmoittaudutaan erikseen. Ohjeet Mooc-ympäristössä. HUOM! Kesän 2018 kurssille voi jo ilmoittautua!

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: Jos haluat suorittaa kurssin verkkotentillä, ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon oheisen Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Muista ilmoittautua erikseen myös verkkotenttiin. Ohjeet MOOC-ympäristössä. HUOM! Kesän 2018 kurssille voi jo ilmoittautua!

OHJEET MOOCIIN KIRJAUTUMISEEN

A) Vierailijana ilman rekisteröitymistä
Vierailija pääsee tutustumaan vapaasti kurssin sisältöihin ja osaan aineistoja. Vierailija ei kuitenkaan pääse osallistumaan keskusteluihin, eikä hän saa sähköpostiinsa kurssia koskevia tiedotteita.

Vierailemaan pääsee seuraavasti:
1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
2. Valitse kurssivalikoimasta (Current moocs): Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, syksy 2017-kevät 2018
3. Valitse: Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest.

B) Rekisteröityneenä osallistujana
Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:
1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Crate a new account / Luo tunnukset
4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
5. Etsi etusivun kurssivalikoimasta (Current moocs) kurssi Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, syksy 2017-kevät 2018
6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi linkistä: Itserekisteröityminen (opiskelija) (tai vaihtoehtoisesti: Course Dashboard > Enrol me to this course as a student / Kurssityökalut > Lisää minut tälle kurssille opiskelijaksi)

Huom! Jos olet jo osallistunut jollekin Helsingin yliopiston mooc-kurssille (lukuun ottamatta tietojenkäsittelytieteen mooceja, jotka sijaitsevat toisella alustalla) rekisteröityneenä osallistujana, voit käyttää samoja tunnuksia myös tällä kurssilla.

Kuvaus

Kurssi on kaikille avoin tilastotieteen MOOC (= massive open online course). Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tilastotieteestä ja tarvitsevat sitä opinnoissaan, työssään tai missä tahansa muissa yhteyksissään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet sekä ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa. Hän osaa tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä sekä osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja. Opiskelija hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:
· Tilastotiede ja kyselytutkimus
· Mittaus yhteiskuntatieteissä
· Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
· Vaihtelu ja riippuvuus
· Ristiintaulukointi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC), jossa syksyllä 2017 myös itseopiskelua tukevaa lähiopetusta (alkaa 5.9.). Syksyllä kurssi suoritetaan viikoittaisilla, automaattisesti tarkastettavilla tehtävillä, joista suoritus kertyy opintojakson aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä opintojakson teemoihin että R-ohjelmointiin.

Syksyn lähiopetusjakson jälkeen opintojakson voi suorittaa saman lukuvuoden kuluessa tenttimällä. Tenttiaikataulu:
28.2.2018 klo 17.00-20.00
18.4.2018 klo 17.00-20.00
6.6.2018 klo 17.00-20.00

Tarkemmat ohjeet MOOC-verkkoalustalla.