Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa mooc.helsinki.fi. (ks. tarkemmin kohta Toteutus ja työtavat). Kurssialueelle voi kirjautua 2.5. alkaen.

Jos opiskelija haluaa suorittaa kurssin osallistumalla verkkotenttiin, on opintomaksun suuruus 75 euroa. Tällöin on myös ilmoittauduttava Avoimeen yliopistoon (ohjeet Mooc-ympäristössä). Opintomaksu maksetaan vasta ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kurssia ei halua suorittaa tenttiin osallistumalla, on sille osallistuminen maksutonta.

Katso kirjautumisohjeet MOOC-ympärstöön alempaa kohdasta Kuvais -> Toteutus ja työtavat. HUOM! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat kirjautuvat MOOC-ympäristöön omilla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillaan HAKA-kirjautumisen kautta.

Kuvaus

Kurssi on kaikille avoin tilastotieteen MOOC (= massive open online course). Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tilastotieteestä ja tarvitsevat sitä opinnoissaan, työssään tai missä tahansa muissa yhteyksissään.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Hän hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet sekä ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä. Opiskelija osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa. Hän osaa tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä sekä osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja. Opiskelija hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt. Lisäksi opiskelija osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita ja tuntee avoimen tieteen periaatteita. Opintojakson asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja.

Jakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:
· Tilastotiede ja kyselytutkimus
· Mittaus yhteiskuntatieteissä
· Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
· Vaihtelu ja riippuvuus
· Ristiintaulukointi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC). Kurssialue on avoinna 2.5.- 30.9.2018 osoitteessa: mooc.helsinki.fi
Kurssin nimi: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2018 (2017-2918)

Verkkokurssi suoritetaan tenttimällä. Tenttiaikataulu:
6.6.2018 klo 17-20
1.8.2018 klo 17-20
5.9.2018 klo 17-20

Verkkotentti suoritetaan MOOC-ympäristössä yllämainittuina ajankohtina. Tarkemmat ohjeet tenteistä ja tentteihin ilmoittautumisesta MOOC-ympäristössä.

Osallistua voi monella eri tavalla:

A) Vierailijana ilman rekisteröitymistä
Vierailija pääsee tutustumaan vapaasti kurssin sisältöihin ja osaan aineistoja. Vierailija ei kuitenkaan pääse osallistumaan keskusteluihin, eikä hän saa sähköpostiinsa kurssia koskevia tiedotteita eikä voi osallistua tenttiin.

Vierailemaan pääsee seuraavasti:
1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
2. Valitse kurssivalikoimasta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2018
3. Valitse: Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest.

B) Rekisteröityneenä osallistujana
Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet, mutta ei voi osallistua tenttiin.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:
1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Crate a new account / Luo tunnukset
4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
5. Etsi etusivun kurssivalikoimasta kurssi Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2018 (2017-2018)
6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Course Tools > Enrol me to this course as a student / Kurssityökalut > Lisää minut tälle kurssille opiskelijaksi

Huom! Jos olet jo osallistunut jollekin Helsingin yliopiston mooc-kurssille (lukuun ottamatta tietojenkäsittelytieteen mooceja, jotka sijaitsevat toisella alustalla) rekisteröityneenä osallistujana, voit käyttää samoja tunnuksia myös tällä kurssilla.

C) Jos haluat suorittaa kurssin ja saada siitä opintosuoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin,
sinun tulee moociin rekisteröitymisen (ks. yllä) lisäksi ilmoittautua Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75e).

HUOM! Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat kirjautuvat MOOC-ympäristöön omilla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillaan HAKA-kirjautumisen kautta.