#tilastomooc osa 1: Tilastollinen lukutaito

"Luulitsä, että tilastotiede on tylsää?
Sulla on väärät tiedot, tuu päivittään!"

https://vimeo.com/137076189 (by VHS)

Vuorovaikutus

Kasvokkain @ Iso Paja (to klo 10-12)

Virtuaalisesti @ MOOC 24/7
-->> VuoLearning (kurssimateriaali + chat)
-->> DataCamp (Data Science & R-ohjelmointi)

Aikataulu

HUOM! Kurssin osa 2 (periodilla 2) on eri paikassa (ja eri aikaan) kuin osa 1.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 6.9.2018
10:15 - 11:45
To 13.9.2018
10:15 - 11:45
To 20.9.2018
10:15 - 11:45
To 27.9.2018
10:15 - 11:45
To 4.10.2018
10:15 - 11:45
To 11.10.2018
10:15 - 11:45

Materiaalit

Materiaalit ovat VuoLearning-alustalla, jonne pääsee suoraan MOOCilta.

Video

Tervetuloa mukaan, kurssi on AVOIN kaikille!

Kurssin suorittaminen

Syksyllä 2018 kurssin voi suorittaa viikkotenteillä ja data-analyysitehtävillä. Molempia tehdään MOOC-alustan kautta.

Viikkotentit (suoraan MOOCilla) sisältävät kurssimateriaaliin perustuvia tehtäviä, joista saa välittömästi automaattisen, oppimista tukevan palautteen ja pisteet, jotka kerryttävät suoraan kurssin kyseisen osan suorituspisteitä.

Data-analyysitehtävät (DataCampilla, jonne pääsee MOOCilta) harjaannuttavat vuorovaikutteisesti tilastollisen R-ohjelmointikielen koodaamiseen ja data-analyysin (Data Science) perustaitoihin.

Kokonaan toinen tapa suorittaa kurssi on Avoimen yliopiston verkkotentti periodin 1 jälkeen. Siinä ei huomioida viikkotenttien eikä data-analyysitehtävien pisteitä, mutta molempia kannattaa siinäkin vaihtoehdossa käyttää kurssin sisältöjen harjoitteluun.

Tarkemmat tiedot MOOC-alustalla (avataan kurssin alkaessa).

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon lukuvuoden kurssille on päättynyt. Ilmoittautuminen jatkuu kesän kurssille täällä: https://courses.helsinki.fi/fi/ayvalt-103/128809912

-----

75 euroa. Lisätietoja.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Jos opiskelija suorittaa kurssin (eli saa siitä merkinnän opintorekisteriin), on opintomaksu 75 euroa Opintomaksun voi maksaa vasta siinä vaiheessa, kun on ilmoittautumassa tenttiin (ks. ohjeet Moocista kohdasta Suorittaminen).

Jos opiskelija ei halua suorittaa kurssia, omaehtoinen opiskelu moocilla on maksutonta, eikä silloin tarvita ilmoittautumista eikä kurssimaksun maksamista Avoimeen yliopistoon.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille kurssin suorittaminen on maksutonta.

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa http://mooc.helsinki.fi/ Osallistua voi haluamallaan tavalla: vierailijana, rekisteröityneenä osallistujana ja/tai suorittamalla opintojakson, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Kurssialueelle voi kirjautua 6.9. klo 10 alkaen. Voit myös osallistua itseopiskelua tukevaan lähiopetukseen, joka alkaa infolla 6.9. Ks. ajankohdat tarkemmin kohdasta aikataulu.

MITEN OSALLISTUN MOOC-KURSSILLE

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat kirjautuvat MOOC-ympäristöön aina omilla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillaan HAKA-kirjautumisen kautta, vaikka olisivat ilmoittautuneet kurssille Avoimen yliopiston kautta.

Avoimen yliopiston opiskelijat

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat osallistua tilastomoociin monella eri tavalla:


A) ILMOITTAUTUMALLA AVOIMEEN YLIOPISTOON. Tämä on suositeltavin vaihtoehto
, jos tiedät alusta asti, että haluat suorittaa kurssin ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin:

 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75e/osio). HUOM! Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.
 2. Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 3. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 4. Kirjaudu moociin suoraan tunnuksella käyttäen HAKA-kirjautumista kohdasta "Kirjaudu" | Haka Login. Valitse Helsingin yliopisto.
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, lv. 2018-2019
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

B) REKISTERÖITYNEENÄ OSALLISTUJANA. Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet, mutta ei voi osallistua verkkotenttiin eikä saa suoritusmerkintää.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
 3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Create a new account / Luo tunnukset
 4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, lv. 2018-2019
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

Huom! Jos olet jo osallistunut jollekin Helsingin yliopiston mooc-kurssille (lukuun ottamatta tietojenkäsittelytieteen mooceja, jotka sijaitsevat toisella alustalla) rekisteröityneenä osallistujana, voit käyttää samoja tunnuksia myös tällä kurssilla.


Jos päätät myöhemmin suorittaa kurssin
ja olet jo moocissa rekisteröityneenä osallistujana:

 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja kerro ilmoittautumislomakkeella moocissa käyttämäsi sähköpostiosoite
 2. Jatka kurssilla samoilla tunnuksilla, vaikka saatkin käyttöösi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. ÄLÄ vaihda tunnusta kesken kurssin.

C) VIERAILIJANA ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Vierailija pääsee tutustumaan vapaasti kurssin sisältöihin ja osaan aineistoja. Vierailija ei kuitenkaan pääse osallistumaan keskusteluihin, eikä hän saa sähköpostiinsa kurssia koskevia tiedotteita eikä voi osallistua verkkotenttiin.

Vierailemaan pääsee seuraavasti:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Valitse Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, lv.2018-2019
 3. Valitse: Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest.
 4. Jos päätät myöhemmin suorittaa kurssin, katso kohta A.

Kuvaus

Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta
 • hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteet
 • ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä
 • osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa
 • tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä
 • osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt
 • osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita
 • tuntee avoimen tieteen periaatteita

Opintojakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:

 • Tilastotiede ja kyselytutkimus
 • Mittaus yhteiskuntatieteissä
 • Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
 • Vaihtelu ja riippuvuus
 • Ristiintaulukointi
 • Opettajan laatima kurssimateriaali on vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta.
 • Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014): Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC), jossa syksyllä 2018 myös itseopiskelua tukevaa lähiopetusta (alkaa 6.9.).

Syksyllä 2018 kurssi suoritetaan viikoittaisilla, automaattisesti tarkastettavilla tehtävillä, joista suoritus kertyy opintojakson aikana. Verkkoalustoilla toteutetut tehtävät linkittyvät sekä opintojakson teemoihin että R-ohjelmointiin.

Ylläolevan vaiheen jälkeen opintojakson voi suorittaa tenttimällä. Tenttiminen tapahtuu MOOC-ympäristössä verkossa.
Tenttiaikataulu:

14.11.2018 klo 17-20
13.2.2019 klo 17-20
10.4.2019 klo 17-20
5.6.2019 klo 17-20

Tarkemmat ohjeet MOOC-verkkoalustalla.