Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Mistä tilastot tulevat? Miten niitä luetaan ja tulkitaan?

Kaikille avoin verkkokurssi alkoi 2.5. ja mukaan pääsee 4.8. saakka!

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso toteutetaan kaikille avoimena Mooc-verkkokurssina. Jos opiskelija suorittaa kurssin (eli osallistuu verkkotenttiin ja saa siitä merkinnän opintorekisteriin), on opintomaksu 75 euroa. Opintomaksun voi maksaa vasta siinä vaiheessa, kun on ilmoittautumassa tenttiin. Ohjeet löytyvät Mooc-ympäristön kohdasta Suorittaminen.

Jos opiskelija ei halua suorittaa kurssia, hän voi opiskella moocilla omaehtoisesti. Silloin ei tarvita ilmoittautumista eikä kurssimaksun maksamista Avoimeen yliopistoon.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille kurssin suorittaminen on maksutonta.

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa mooc.helsinki.fi.
Kurssialueelle voi kirjautua 2.5. alkaen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon alkaa 45 vrk ennen kurssin alkua.

MITEN OSALLISTUN MOOC-KURSSILLE kesällä 2019

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat

Ilmoittautumalla Avoimeen yliopistoon. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat kirjautuvat MOOC-ympäristöön aina omilla Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillaan HAKA-kirjautumisen kautta, vaikka olisivat ilmoittautuneet kurssille Avoimen yliopiston kautta.

Avoimen yliopiston opiskelijat

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat osallistua tilastomoociin monella eri tavalla (A, B tai C-vaihtoehdot):


A) ILMOITTAUTUMALLA AVOIMEEN YLIOPISTOON. Tämä on suositeltavin vaihtoehto
, jos tiedät alusta asti, että haluat suorittaa kurssin ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin:

 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja maksaa opintomaksu (75e/osio). HUOM! Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.
 2. Aktivoi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
 3. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 4. Kirjaudu moociin suoraan tunnuksella käyttäen HAKA-kirjautumista kohdasta "Kirjaudu" | Haka Login. Valitse Helsingin yliopisto.
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2019
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

B) REKISTERÖITYNEENÄ OSALLISTUJANA. Rekisteröitynyt osallistuja saa käyttöönsä kurssin kaikki sisällöt, aineistot ja tehtävät. Hän voi osallistua keskusteluihin ja saa sähköpostiinsa kurssia koskevat tiedotteet, mutta ei voi osallistua verkkotenttiin eikä saa suoritusmerkintää.

Rekisteröityminen tapahtuu luomalla tunnukset Helsingin yliopiston mooc-ympäristöön:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in
 3. Luo itsellesi mooc-alustan käyttäjätunnukset: Create a new account / Luo tunnukset
 4. Kirjaudu sisään mooc-ympäristöön luomillasi tunnuksilla
 5. Valitse etusivun Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2019
 6. Liitä itsesi kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle". | Click "Course Dashboard" -> Click "Enrol me to this course as a student" -> Click "Enrol me" at the bottom of the page.

Huom! Jos olet jo osallistunut jollekin Helsingin yliopiston mooc-kurssille (lukuun ottamatta tietojenkäsittelytieteen mooceja, jotka sijaitsevat toisella alustalla) rekisteröityneenä osallistujana, voit käyttää samoja tunnuksia myös tällä kurssilla.


Jos päätät myöhemmin suorittaa kurssin
ja olet jo moocissa rekisteröityneenä osallistujana:

 1. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon ja kerro ilmoittautumislomakkeella moocissa käyttämäsi sähköpostiosoite
 2. Jatka kurssilla samoilla tunnuksilla, vaikka saatkin käyttöösi Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen. ÄLÄ vaihda tunnusta kesken kurssin.

C) VIERAILIJANA ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ. Vierailija pääsee tutustumaan vapaasti kurssin sisältöihin ja osaan aineistoja. Vierailija ei kuitenkaan pääse osallistumaan keskusteluihin, eikä hän saa sähköpostiinsa kurssia koskevia tiedotteita eikä voi osallistua verkkotenttiin.

Vierailemaan pääsee seuraavasti:

 1. Mene osoitteeseen mooc.helsinki.fi
 2. Valitse Ajankohtaiset MOOC-kurssit –listauksesta: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2019
 3. Valitse: Kirjaudu vierailijana / Log in as a guest.
 4. Jos päätät myöhemmin suorittaa kurssin, katso kohta A.

Kuvaus

Kurssi on kaikille avoin tilastotieteen MOOC (= massive open online course). Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tilastotieteestä ja tarvitsevat sitä opinnoissaan, työssään, kansalaisena tai yksityiselämänsä muissa yhteyksissä.

Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta
 • hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteet
 • ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä
 • osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa
 • tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä
 • osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt
 • osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita
 • tuntee avoimen tieteen periaatteita

Opintojakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:

 • Tilastotiede ja kyselytutkimus
 • Mittaus yhteiskuntatieteissä
 • Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
 • Vaihtelu ja riippuvuus
 • Ristiintaulukointi
 • Opettajan laatima kurssimateriaali on vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta.
 • Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2014): Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (FinnLectura).

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Kaikille avoin verkkokurssi (MOOC). Kurssialue on avoinna 2.5.- 30.9.2019 osoitteessa: mooc.helsinki.fi
Kurssin nimi: Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, kesä 2019
Tarkemmat ohjeet kohdassa Ilmoittautuminen ja opintomaksu.

Verkkokurssi suoritetaan tenttimällä MOOC-ympäristössä.

Tenttiaikataulu:
5.6.2019 klo 17-20
7.8.2019 klo 17-20
4.9.2019 klo 17-20

Tarkemmat ohjeet koskien tenttejä ja niihin ilmoittutumista löytyvät MOOC-ympäristöstä.

Huomaa myös Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 2.