Mostphotos

Aikataulu

Tässä kohti näkyvät syksyllä pidetyt 2020 zoom-työpajat (osa 1), jotka tukevat itsenäistä opiskelua. Voit tulla kurssille mukaan milloin tahansa ja opiskella itsellesi parhaiten sopivaan tahtiin vaikka et päässytkään osallistumaan työpajoihin.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 3.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 9.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 9.9.2020
16:15 - 17:45
Ke 16.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 16.9.2020
16:15 - 17:45
Ke 23.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 30.9.2020
10:15 - 11:45
Ke 7.10.2020
10:15 - 11:45
Ke 14.10.2020
10:15 - 11:45

Video

Aloitusluento zoom-webinaarina 3.9. klo 10.15, ks. osoite täältä

Zoom-webinaarin osoite: https://helsinki.zoom.us/j/64019190151 HUOM! Suositeltava selain Chrome.

Osallistujan ohje: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/yhteydenpito-ja-julkaiseminen/vid...

HUOM! Zoom-webinaarissa opiskelijalla ei ole videota tai ääntä käytettävissä, osallistuminen vain chatin/Q&A-toiminnon kautta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille 30.4.2021 saakka. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Kurssin voi suorittaa omaehtoisesti, jolloin ei saa opintopisteitä rekisteriin. Jos opiskelija haluaa merkinnän opintorekisteriin, on ilmoittauduttava Avoimeen yliopistoon. Tämä on poikkeuksellisesti maksutonta. Suoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään. Näet suoritustiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=336

MOOC-ympäristöön kirjautuminen

1. vaihtoehto

HUOM! Päivitys 26.10.: Ei enää ennakkoilmoittautumista Avoimeen yliopistoon. Kirjaudu suoraan mooc-ympäristöön aloittaaksesi opinnot.

 1. Kirjaudu MOOC-ympäristöön (HAKA-tunnus tai MOOC-tunnus).
 2. Suorita opintojakso tekemällä vaaditut tehtävät.
 3. Ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon MOOC-ympärsitöstä löytyvällä ilmoittautumislomakkeella
 4. Suorituksesi kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.
Kirjautuminen MOOC-ympäristöön on mahdollista Helsingin yliopiston tai muun yliopiston HAKA-tunnuksella. Jos sinulla ei ole HAKA-tunnusta, voit luoda itsellesi erillisen MOOC-tunnuksen maksutta. Ohjeita tunnuksen luomiseen/Help with login. Tärkeää: Jos luot itsellesi tunnuksen, käytä oikeaa sähköpostiosoitettasi - kun ilmoittaudut Avoimeen yliopistoon, sinulta kysytään tällä MOOC-ympäristössä käyttämäsi sähköpostiosoite (sähköposti, jolla olet kirjautunut jaksolle).

HUOM! Liitä itsesi MOOCissa kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle"

2. vaihtoehto
 • Kirjaudu opintojaksolle maksutta MOOC-tunnuksella.
 • Ei ilmoittautumista Avoimeen yliopistoon.

Voit osallistua opintojaksolle ja tehdä tehtäviät, mutta sinun ei ole mahdollista saada suoritusmerkintää Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Ohjeita tunnuksen luomiseen/Help with login.

HUOM! Liitä itsesi MOOCissa kurssin opiskelijaksi: Klikkaa "Kurssin koontinäyttö" -> Klikkaa painiketta "Lisää minut kurssialuelle" -> Klikkaa sivun alalaidasta uudestaan "Lisää minut kurssialueelle"

3. Vaihtoehto
 • Maksutta vierailijana
Voit osallistua opintojaksolle myös ilman tunnuksia maksutta vierailijana. Vierailijana voit tutustua opintojaksoon. Vierailijana sinun ei ole mahdollista palauttaa tehtäviä tai saada suoritusmerkintää Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.
--
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi on kaikille avoin tilastotieteen MOOC (= massive open online course). Se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tilastotieteestä ja tarvitsevat sitä opinnoissaan, työssään, kansalaisena tai yksityiselämänsä muissa yhteyksissä.

Opintojakson sisältämät asiat ovat monelta osin tärkeitä työelämätaitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yhteiskuntatieteissä sovellettavan tilastotieteen ja tilastollisen lukutaidon merkityksen omien opintojensa, työelämänsä ja tulevaisuutensa kannalta
 • hallitsee opintojakson sisältöön kuuluvat yhteiskuntatilastotieteen peruskäsitteet
 • ymmärtää tilastollisen tiedonkeruun ja mittaamisen mahdollisuuksia ja haasteita yhteiskuntatieteissä
 • osaa kiinnittää huomiota tilastollisiin näkökohtiin kyselylomakkeen laatimisessa
 • tunnistaa vaihtelun ja riippuvuuden ilmenemismuotoja tilastollisissa esityksissä
 • osaa tulkita tilastollisia kuvia, taulukoita ja perustunnuslukuja ja hallitsee laadukkaan tilastollisen visualisoinnin perussäännöt
 • osaa tilastollisen R-ohjelmoinnin alkeita
 • tuntee avoimen tieteen periaatteita

Opintojakso koostuu viidestä teemasta, joita tarkastellaan tilastollisen lukutaidon näkökulmasta:

 • Tilastotiede ja kyselytutkimus
 • Mittaus yhteiskuntatieteissä
 • Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
 • Vaihtelu ja riippuvuus
 • Ristiintaulukointi

Opettajan laatima kurssimateriaali, vapaasti saatavilla kurssin verkkoalustalta. Oheislukemistona voi käyttää teosta Vehkalahti (2019) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (HELDA Open Books).

Yleinen arvosana-asteikko 0-5.

Arvosana määräytyy suoraan pisteistä, joita kertyy yhteiskuntatilastotieteen tehtävistä (75%) ja koodaustehtävistä (25%). Omia pisteitään voi seurata MOOC-alustalla. Tehtäviin saa kurssin suoritusaikana vapaasti palata oppimaan lisää ja kerryttämään pisteitä. Kurssilla voi myös opiskella ilman arvosanatavoitteita, esimerkiksi tuoreuttaa tilastotieteen osaamistaan tai tutustua R-ohjelmointiin.

Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osat 1 ja 2) on kaikille avoin verkkokurssi (MOOC), joka koostuu kahdesta osasta:
- Osa 1 (Tilastollinen lukutaito, 5 op) käsittää MOOC-alustalla teemat 1-5
- Osa 2 (Tilastollinen päättely, 5 op), käsittää MOOC-alustalla teemat 6-10.

Ne suoritetaan teemojen materiaaliin pohjautuvilla yhteiskuntatilastotieteen tehtävillä sekä R-ohjelmointikieleen, avointen aineistojen analysointiin ja yhteiskuntadatatieteeseen johdattelevilla koodaustehtävillä. MOOCilla tehtävät tehtävät tarkastetaan automaattisesti, ja ne antavat välitöntä, oppimista tukevaa (numeerista ja sanallista) palautetta.

Kurssi (osat 1 ja 2) sijaitsevat samalla MOOC-alustalla, joka avautuu 3.9. klo 9.30, ennen aloituswebinaaria.

Kurssille (osa 1) voi liittyä milloin tahansa ja opiskella itselleen parhaiten sopivaan tahtiin. Voit hyödyntää itseopiskelua tukevat työpajat (aikataulu alla) tai voit opiskella täysin omatoimisesti. Katso tarkemmat ohjeet mooc-alustalta.

 • Syksyllä 2020 kurssi noudattaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan aikatauluja (Osa 1 järjestetään opetusperiodilla 1 ja Osa 2 opetusperiodilla 2), jolloin on myös mahdollisuus saada itseopiskelua tukevaa opetusta ja neuvontaa verkossa (Zoom-työpajat ja MOOC-alustan forum).
 • Muulloin kurssi noudattaa Avoimen yliopiston aikatauluja ja perustuu kokonaan itseopiskeluun.

Syksyn itseopiskelua tukevien työpajojen aikataulu (osa 1)

Aloitustilaisuus (Zoom-webinaari) 3.9. klo 10. Osoite: https://helsinki.zoom.us/j/64019190151

HUOM! Zoom-webinaarissa opiskelijalla ei ole videota tai ääntä käytettävissä, osallistuminen vain chatin/Q&A-toiminnon kautta. SUOSITELTAVA SELAIN: Chrome Zoom-osallistujan ohje

Zoom-työpajat (osallistujilla on kamera ja ääni käytettävissä)
9.9. klo 10.15-11.45 ja 9.9. klo 16.15-17.45 (osallistu jompaan kumpaan)
16.9. klo 10.15-11.45 ja 16.9. klo 16.15-17.45 (osallistu jompaan kumpaan)
23.9. klo 10.15-11.45
30.9. klo 10.15-11.45
7.10. klo 10.15-11.45
14.10. klo 10.15-11.45

TARVITTAVA OHJELMISTO
MOOC-alusta toimii myös mobiililaitteilla, mutta koodaustehtävissä tarvitaan tietokonetta ja ilmaista RStudio-ohjelmistoa, jonka asentaminen ja perustaidot tulevat tutuksi Osassa 1. Koodaustehtävät ovat osin englanninkielisiä. MOOC-alustan tehtävät ja materiaalit ovat suomenkielisiä. Osa 2 pohjautuu Osaan 1 ja jatkaa siitä, mihin Osa 1 päättyy.


OPINTOJAKSON SUORITUKSET
Opintojakson opintosuoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintosuoritusjärjestelmään viimeistään 4–6 viikon kuluttua siitä, kun olet suorittanut opintojakson. Kun suoritukset on rekisteröity, näet suoritustiedot kirjautumalla opintosuoritusrekisteriin tai pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan

Lue lisää: Todistus opintosuorituksista