Pixabay

Ympäristötaloustiede on tie kestävään yhteiskuntaan, se edellyttää luonnontieteen, taloustieteen ja politiikan yhdistämistä.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Kurssille osallistutaan kirjautumalla mooc-ympäristöön osoitteessa mooc.helsinki.fi. (avautuu 2.9.) Osallistua voi haluamallaan tavalla: vierailijana tai rekisteröityneenä osallistujana ja/tai suorittamalla tentin, jolloin saa suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Suoritusmerkinnän saaminen opintosuoritusrekisteriin on kaikille poikkeuksellisesti maksutonta. Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmään. Ilmoittautumislinkki löytyy MOOC:sta.

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Ympäristötaloustiede käsittelee ympäristön pilaantumisen ehkäisyn taloudellisia ongelmia, ohjauskeinojen valintaa, alkuperäisluonnon suojelua, sekä markkinahinnattomien ympäristöhyödykkeiden arvottamista. Kurssi tarjoaa johdatuksen ympäristötaloustieteen peruskysymyksiin. Laajimmillaan ympäristötaloustiede tarkastelee taloudelliseen kasvuun ja sen ympäristöllisten edellytyksiin liittyviä ongelmia. Ympäristötaloustieteellä on myös kiinteä yhteytensä Luonnonvarataloustieteeseen, joka puolestaan tarkastelee uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämisen ja suojelun peruskysymyksiä sekä laajemmin luonnonvarojen kontribuutioita taloudelliseen kasvuun.

Kurssikirjana, Hanley-Shogren – White 2001. Introduction to Environmental Economics.

Verkkomateriaali, -tallenteet ja/tai -luennot, verkossa tehtävät oppimistehtävät ja lopputentti, joka suoritetaan verkkotenttinä.

Verkkotenttien ajankohdat ilmoitetaan MOOC-oppimisympäristössä.

Prof. Lassi Ahlvik