Pixabay

ekonomia ja maatalous?

Mikä on maatalouden merkitys Suomen kansantaloudelle? Tarvitaanko maatalouspolitiikkaa ja miten sitä voidaan toteuttaa?

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Perehtyminen Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin.

Opintojaksolla tutustutaan

  1. poliittisen taloustieteen perusteisiin ja politiikan muodostumiseen
  2. Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin muuhun yhteiskuntaan
  3. Suomen maatalouden ja maatalouspolitiikan kehitykseen
  4. maatalouspolitiikan kansainvälisiin vaikutuksiin.
  • Ryhmätyöt ja keskustelut
  • Verkkotentti

Hyytiä, N. 2017. Maatalouspolitiikka ja ruokamarkkinat. Teoksessa: Seppänen, M. (toim.) 2017. Maailma muuttuu –muuttuuko maatalous.

Niemi, J. & Ahlstedt, J. (toim.) Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot. Luonnonvarakeskus.

Muu luennolla osoitettava materiaali.

Tentti

Arvioidaan asteikolla 0-5

Opetuskielenä suomi.

Verkossa suoritettavat oppimistehtävät ja verkkotentti.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opetuksen alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelman yhteistyönä.