Pixabay

ekonomia ja maatalous?

Kurssilla pääsee tutustumaan maatalouden taloustieteen peruskäsitteisiin sekä maataloustuotannon ekonomisiin perusteisiin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivustolta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Osaamistavoitteet
  • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
  • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.

Opintojaksolla tutustutaan maatalouden liiketaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja niiden pohjalta laadittaviin laskelmiin, joita tarvitaan mm. maatalousharjoittelusta tehtävän raportin laatimisessa.

  • Opintojakso koostuu luennoista, jotka on kuunneltavissa etänä ja itsenäisesti tehtävistä harjoitustehtävistä ja niiden tulosten esittelystä.
  • Kurssilla on lopputentti verkossa ja sen palaute.
  • Kurssiarviointi ja yhteinen palaute/palautetilaisuus.
  • Oppimisalustana kurssin Moodle-alue.

Kay, R.D., Edward, W.M. & Duffy, P.A. Farm Management. McGraw Hill. 7. tai uudempi painos.

Luentomateriaali ja muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.

Laskuharjoitukset ja muut harjoitustehtävät.

Tentti

Arvioidaan asteikolla 1-5

Verkossa suoritettavat oppimistehtävät ja verkkotentti.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opetuksen alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelman yhteistyönä.