Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet (ja sen myötä saaneet opinto-oikeuden) tälle kurssille.

Aikataulu

Tentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet (ja sen myötä saaneet opinto-oikeuden) tälle kurssille. Löydät ilmoittautumisohjeet Omat sivut -palvelusta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 22.1.2021
14:30 - 18:30

Kuvaus

  • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
  • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.

Opintojaksolla tutustutaan maatalouden liiketaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja niiden pohjalta laadittaviin laskelmiin, joita tarvitaan mm. maatalousharjoittelusta tehtävän raportin laatimisessa.

  • Opintojakso koostuu luennoista, jotka on kuunneltavissa etänä ja itsenäisesti tehtävistä harjoitustehtävistä ja niiden tulosten esittelystä.
  • Kurssilla on lopputentti verkossa ja sen palaute.
  • Kurssiarviointi ja yhteinen palaute/palautetilaisuus.
  • Oppimisalustana kurssin Moodle-alue.

Kay, R.D., Edward, W.M. & Duffy, P.A. Farm Management. McGraw Hill. 7. tai uudempi painos.

Luentomateriaali ja muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus.

Laskuharjoitukset ja muut harjoitustehtävät.

Loppukuulustelu

Arviointi asteikolla 1-5

Kaikki moodle tenttejä