Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen on alkanut 4.9.2017.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Verkkokurssi

Tieteellisten e-julkaisujen artikkeleita. Määritetään lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita, tehtäviä ja keskusteluja. Kurssilla on 8 eri teemaa, johon jokaiseen liittyy luentotallenne (tai useampi), esseetehtävä (1-2 sivua), joka kirjoitetaan luentojen ja oheismateriaalin perusteella. Lisäksi jokaisen opintosuunnan professorin osioon (2 osiota/professori) on tallennettu paneelikeskustelu, jonka pohjalta opiskelijat keskustelevat verkossa siitä kysymyksestä, joka paneelikeskustelussa nostetaan esille. Paneelikeskusteluja on tallennettu yhteensä 3.

Opintojakson tehtävät ja keskustelut muodostavat 50 % kurssin kokonaisarvosanasta ja 50% verkkotentistä.

Verkkotentti: ke 13.12.2017 klo 17-20
Verkkotentin uusinta: ma 22.1.2018 klo 17-20

Opintojakson verkko-oppimisympäristö avautuu 31.10.17.
Moodle-linkki ja kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille opinto-ohjelmassa, kohdassa Moodle, kun kirjaudut sisään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi.

Ks. vastuuhenkilö koulutusohjelman sivuilta.

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville.