Kuva: Pixabay

Haluaisitko ymmärtää, miten yhteiskunnallista muutosta tarkastellaan eri tieteenalojen lähestymistapojen kautta?

Kurssi antaa valmiudet jäsentää yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja tutkimustietoon nojautuen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Oheismateriaali löytyy kurssin Moodle-ympäristöstä.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita, tehtäviä ja keskusteluja. Kurssilla on 8 eri teemaa, johon jokaiseen liittyy luentotallenne (tai useampi), esseetehtävä (1-2 sivua), joka kirjoitetaan luentojen ja oheismateriaalin perusteella. Lisäksi jokaisen opintosuunnan professorin osioon (2 osiota/professori) on tallennettu paneelikeskustelu, jonka pohjalta opiskelijat keskustelevat verkossa siitä kysymyksestä, joka paneelikeskustelussa nostetaan esille. Paneelikeskusteluja on tallennettu yhteensä 3.

Opintojakson tehtävät ja keskustelut muodostavat 50 % kurssin kokonaisarvosanasta ja 50% verkkotentistä.

Kurssin aktiivinen työskentelyaika on 2.5.-20.6.

Tehtävät ja palautuspäivät:
1. Taloudellisen muutoksen tutkimisen historiaa
- tehtävän dl: 9.5.
2. Toimeentulo, identiteetti ja yhteiskunnan muutos: sosiaalihistoriasta sosiaalisen historiaan
- tehtävän dl: 9.5.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 9.5.-16.5.
3. Historian poliittinen voima
- tehtävän dl: 16.5.
4. Nationalismin muuttuvat muodot ja merkitykset
- tehtävän dl: 16.5.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 16.5.-23.5.
5. Kulttuurikontaktit ja maailmanhistorian käännekohdat
- tehtävän dl: 23.5.
6. Ihmisyyden, ympäristön ja yhteiskunnan vuorovaikutus
- tehtävän dl: 23.5.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 23.5.- 30.5.
7. Critique of Eurocentrism
- tehtävän dl: 30.5.
8. Globalization and development
- tehtävän dl: 30.5.
Keskustelu luentojen ja lukemistojen pohjalta: 30.5.-6.6.

Verkkotentti: ke 19.6.2019 klo 17-20
Verkkotentin uusinta: ke 7.8.2019 klo 17-20

Opintojakson Moodle avautu 2.5.2019.

Moodle-linkki ja kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille opinto-ohjelmassa, kohdassa Moodle, kun kirjaudut sisään Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi.

Ks. vastuuhenkilö koulutusohjelman sivuilta.

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville.