Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Kurssilla on maksuttomien opiskelijapaikkojen kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (50 paikkaa), jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Oppimateriaali löytyy kurssin verkkoympäristö Moodlesta.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Opintojakson tehtävät ja keskustelut muodostavat 50 % kurssin kokonaisarvosanasta ja 50% verkkotentistä.

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita, tehtäviä ja keskusteluja. Kurssilla on 8 eri teemaa, johon jokaiseen liittyy luentotallenne (tai useampi), esseetehtävä (1-2 sivua), joka kirjoitetaan luentojen ja oheismateriaalin perusteella. Lisäksi jokaisen opintosuunnan professorin osioon (2 osiota/professori) on tallennettu paneelikeskustelu, jonka pohjalta opiskelijat keskustelevat verkossa siitä kysymyksestä, joka paneelikeskustelussa nostetaan esille. Paneelikeskusteluja on tallennettu yhteensä 3.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.10.2020. Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen sähköpostilla ennen jakson alkua.

  • Katso myös erillinen ohje muiden yliopistojen opiskelijoille.
    Löydät Kurssiavaimen kirjautumalla yliopistosi Haka-kirjautumisen kautta Omat Sivut/Osallistumistiedot -sivulle.
  • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä Avoimen yliopiston opiskelijat: Saat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen myös kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään. Näet suoritustiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan.

Kurssin aktiivinen työskentelyaika on 26.10.-18.12.2020

Tehtävät ja palautuspäivät, jotka ilmoitetaan syyskuussa:
1. Taloudellisen muutoksen tutkimisen historiaa
- tehtävän dl: 1.11.
2. Toimeentulo, identiteetti ja yhteiskunnan muutos: sosiaalihistoriasta sosiaalisen historiaan
- tehtävän dl: 1.11.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 1.11.-8.11.
3. Historian poliittinen voima
- tehtävän dl: 15.11.
4. Nationalismin muuttuvat muodot ja merkitykset
- tehtävän dl: 15.11.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 15.11-22.11.
5. Kulttuurikontaktit ja maailmanhistorian käännekohdat
- tehtävän dl: 29.11.
6. Ihmisyyden, ympäristön ja yhteiskunnan vuorovaikutus
- tehtävän dl: 29.11.
Paneelikeskustelu liittyy molempiin tehtäviin: 29.11.-6.12.
7. Critique of Eurocentrism
- tehtävän dl: 13.12.
8. Globalization and development
- tehtävän dl: 13.12.
Keskustelu luentojen ja lukemistojen pohjalta: 13.12.-16.12.

Verkkotentti: ke 16.12.2020 klo 17-20
Verkkotentin uusinnat: ma 18.1.2021 17-20 ja ke 3.3.2021 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville.