Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons), https://pixabay.com/en/migration-integration-migrants-3129340/

Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Tavoitteena on kehittää hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin. Lisätietoa löydät kuvauksesta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (50 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Tieteellisten e-julkaisujen artikkeleita. Määritetään lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi, joka sisältää 3-4 luentotallennetta (noin1 tunti/tallenne), alkukeskustelun, 4 esseetehtävää ja ryhmätyöskentelyä verkossa. Kurssin suorittaminen edellyttää myös artikkeleihin ja mahdolliseen muuhun materiaaliin perehtymistä. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisi tehnyt Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen I -kurssia.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 14.1.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssin aikataulu ja eteneminen:

1. Aloituskeskustelu: (1 oma puheenvuoro ja 1-2 kommenttia toisten puheenvuoroihin) 14.1.-20.1.19
2. Esseet (4 kpl, 1-2 sivua/essee) 1. essee: 21.1.-28.1. 2. essee: 28.1.-4.2., 3. essee: 4.2.-11.2., 4. essee: 11.2.-18.2.

3. Ryhmätyö 19.2.-3.3.19 Opiskelijat jaetaan satunnaisiin ryhmiin ja he tuottavat yhdessä ryhmätyön annetusta aiheesta, kirjaavat yhteistyöskentelyalueelle ryhmän jäsenten työnjaon ja lopuksi tehtävän palautettuaan arvioivat ryhmätyöprosessia.

Arviointi: Kurssin kaikki tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Esseet (4 kpl) muodostavat 50 % opintojakson arvosanasta ja ryhmätyön osuus on 50 % kokonaisarvosanasta.

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman ja 15, 25 tai 35 opintopisteen kokonaisuuksiin.