Kuva: Pixabay

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Muiden yliopistojen opiskelijoiden ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake (Ilmoittaudu-painike ja "ilman tunnusta" -ilmoittautuminen), täytä tieto omasta yliopistostasi sekä opiskelijanumerosi.

Saat onnistuneesta ilmoittautumisesta hetken kuluttua automaattiviestin, jossa on mm. linkki opintojaksosi tietoihin.
Saat ilmoittautumista seuraavana päivänä ohjeen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointiin.

Voit suorittaa jakson ilman Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, jolloin tunnusta ei tarvitse aktivoida. Voit käyttää oman yliopistosi tunnusta Moodle-kirjautumiseen.

Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen ennen jakson alkua.

Lue myös: Oletko toisen korkeakoulun opiskelija? Täältä löydät opintoihisi liittyvää käytännön tietoa

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

0 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Tieteellisten e-julkaisujen artikkeleita. Määritetään lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Asteikolla: 0-5

Verkkokurssi, joka sisältää 3-4 luentotallennetta (noin 1 tunti/tallenne), alkukeskustelun, 4 esseetehtävää ja ryhmätyöskentelyä verkossa. Kurssin suorittaminen edellyttää myös artikkeleihin ja mahdolliseen muuhun materiaaliin perehtymistä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 3.8.2020. Saat Moodle-linkin ja kurssiavaimen sähköpostilla ennen jakson alkua.

  • Katso myös erillinen ohje muiden yliopistojen opiskelijoille.
  • Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat sekä Avoimen yliopiston opiskelijat: Saat linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen myös kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Suoritukset kirjataan Helsingin yliopiston opintohallintojärjestelmään. Näet suoritustiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku palveluun. Opiskelijat huolehtivat itse avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamiensa opintojen hyväksiluvusta omissa yliopistoissaan

Kurssin aikataulu ja eteneminen:

1. Aloituskeskustelu: 3.8.-10.8. (1 oma puheen vuoro ja 1-2 kommenttia toisten puheenvuoroihin)
2. Esseet (4 kpl, 1-2 sivua/essee): 1. Essee (Antropologia): 10.-17.8., 2. Essee (Kehitysmaatutkimus): 17.8.-24.8., 3. Essee (Poliittinen historia): 24.8.-31.8.), 4. Essee (Talous- ja sosiaalihistoria): 31.8.-7.9.
3. Ryhmätyö: 7.9.-21.9.
Ryhmätyössä opiskelijat jaetaan satunnaisiin ryhmiin ja he tuottavat yhdessä ryhmätyön annetusta aiheesta, kirjaavat yhteistyöskentelyalueelle ryhmän jäsenten työnjaon ja lopuksi tehtävän palautettuaan arvioivat ryhmätyöprosessia.

Arviointi: Kurssin kaikki tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Kurssin tarkemmat arviointiperusteet löytyvät Moodlesta.

ks. vastuuhenkilö koulutusohjelman sivuilta.

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville.