Kuva: Pexels

MITEN GLOBAALI TALOUDELLINEN MUUTOS VAIKUTTAA?

Oletko kiinnostunut esimerkiksi maailmantalouden kasvusta tai kehityseroista maiden välillä?

Globaali taloudellinen muutos -opintojaksolla saat yleiskuvan maailman taloushistoriasta viimeisen tuhannen vuoden aikana, ja tutustut ajankohtaisiin aiheisiin kuten taloudellisiin kriiseihin.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 50 maksutonta opiskelupaikkaa kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Yhteiskunnallisen muutoksen ja Globaalin talouden opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee globaalin taloudellisen muutoksen keskeiset faktat ja tärkeimmät tutkimuskeskustelut. Opiskelija tuntee toteutunutta kehitystä koskevan kirjallisuuden ja osaa tarkastella pitkän aikavälin kasvua, kriisejä ja kehitystä analyyttisesti tilastoaineiston valossa. Opiskelija tuntee myös tärkeimmät tilastolliset indikaattorit ja taloustieteelliset mallit, joita globaalin taloudellisen muutoksen tutkimuksessa sovelletaan, ja kykenee käymään niiden pohjalta keskustelua. Hän on harjoitellut laajojen kokonaisuuksien hallintaa, tieteellistä kirjoittamista ja tutkimuskirjallisuuden etsintää.

Opintojakso antaa yleiskuvan maailman taloushistoriasta viimeisen tuhannen vuoden aikana uusimman tutkimuksen valossa. Maailmantalouden kasvua, kehityseroja maiden välillä ja sisällä sekä taloudellisia kriisejä ja niihin liittyviä tulkintoja käydään läpi empiirisestä, tilastollisesta näkökulmasta. Käsiteltäviin teemoihin kuuluvat muun muassa talouskasvun vaiheet, talouksien rakennemuutos, kiinniotto ja eriytyminen, elintason ja elintasoerojen kehitys, modernien kansantalouksien ja talouspolitiikan rakentuminen sekä talouspolitiikan historialliset suuret debatit.

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus
• Allen, Robert C: Global Economic History: A Very Short Introduction (2011)
• Findlay R & ORourke KH: Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium (2007)
• Kenwood G, Lougheed A & Graff M: Growth of the International Economy, 1820-2010 (2013)

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa joustavasti omassa tahdissaan. Kurssilla on tallennettuja verkkoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä 7 kpl. Yhden tehtävän ohjepituus on noin 500 sanaa eli 1,5 sivua. Lisäksi kirjoitetaan luentopäiväkirja 7 luennon pohjalta. Ohjepituus on noin puoli sivua/luento, yhteensä noin 4 sivua.

Tehtävät tehdään järjestyksessä ja ne palautetaan annettuina määräpäivinä jokaisen kuukauden 15:een päivään mennessä. Voit palauttaa kaikki tehtävät kerrallaan tai osissa eri palautuspäivänä. Jokainen tehtävä arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana on tehtävien keskiarvo. Suoritustapaan saattaa tulla tarkennuksia kurssin alkaessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 15.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tehtävien palautuspäivät:

to 15.10.2020
su 15.11.2020
ti 15.12.2020
pe 15.1.2021
ma 15.2.2021
ma 15.3.2021
to 15.4.2021

Tehtävät palautetaan kurssin Moodleen.

Kurssi sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 15 op, 25 op ja 35 op kokonaisuuksiin sekä Talous- ja sosiaalihistorian 15 op kokonaisuuteen.