Kuva: Pexels

Mistä yhteiskunta muodostuu?

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

• Antropologia sosiaalisten suhteiden tutkimuksena
• Miten sosiaalisia suhteita luokitellaan?
• Sukulaisuus
• Sukupuoli
• Miten sosiaalisia suhteita luodaan ja ylläpidetään?
• Yksilö ja yhteiskunta

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 10 maksutonta opiskelupaikkaa kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista, yhteiskunnasta ja sosiaalisista suhteista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiaalisten suhteiden moninaisuutta ja uusia muotoja osana yhteiskunnallisia muutoksia antropologisten teorioiden pohjalta. Lisäksi opintojakso rohkaisee opiskelijaa tarkastelemaan kriittisesti yhteisön käsitteitä sekä kyseenalaistamaan käsityksiä sosiaalisista suhteista joko sopimuksiin tai biologiaan perustuvina.

Mikä on yhteisö ja millaiset suhteet sitovat ihmisiä toisiinsa? Sosiaaliset suhteet ovat antropologian keskeinen tutkimuksen kohde ja erityisesti sukulaisuus on ollut tärkeä aihe tieteenalan koko olemassaolon ajan. Opintojakso käsittelee antropologisia näkökulmia yhteisöjen ja sosiaalisten suhteitten käsitteellistämiseen. Aihetta lähestytään eri teemojen, kuten sukulaisuus, valtahierarkiat ja yksilön ja yhteisön suhde, kautta. Kurssilla tarkastellaan myös oppihistoriaa ja erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja esimerkiksi yhteisöjen määrittelyyn ja luokitteluun sekä sosiaalisten suhteiden muutoksen ja jatkuvuuden tarkasteluun.

Kurssilla luetaan opettajan määrittämiä aihetta käsitteleviä antropologisia tekstejä. Kirjallisuus saadaan kurssin aikana moodle-sivun kautta.

Asteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan loppuesseetä, mutta otetaan huomioon kaikki suoritusten osa-alueet.

Verkkokurssi, jonka aikana seurataan videoluentoja, luetaan tekstejä ja keskustellaan verkossa niiden pohjalta kurssin teemoista. Lisäksi kurssiin kuuluu muita kirjallisia tehtäviä sekä loppuessee.

Moodle

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 8.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat sähköpostitse kurssi-ilmoittautumisesi jälkeen. (Pääset Moodleen myös tämän sivun Moodle-painikkeen kautta. Kurssiavaimen löydät kurssimateriaalista).

Opintojakso on pakollinen yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman opiskelijiolle. Jakso sisältyy myös valinnaisena Yhteiskunnallisen muutoksen 15 op, 25 op ja 35 op kokonaisuuksiin sekä Sosiaali- ja kulttuuriantropologian 15 op opintokokonaisuuteen.