Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

globaalihistoria ja kehitysmaatutkimus

Kurssi esittelee opiskelijoille monitieteisiä näkökulmia laajojen ja pitkäkestoisten globaalien prosessien tutkimiseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin maailman yhteenkietoutuvia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Globaalia kehitystä tarkastellaan esimerkiksi seuraavien teemojen kautta: globaali eriarvoisuus; maailmanjärjestelmä; kolonialismi, postkolonialismi ja dekoloniaalisuus; orjuus ennen ja nyt; kehitysyhteistyöapparaatti; globalisaation tulevaisuus ja vaihtoehdot.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuttomia paikkoja HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20 opiskelijapaikkaa) ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Kehitysmaatutkimuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa globaalin maailman yhteenkietoutuvia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia prosesseja. Hän ymmärtää niiden ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden pitkäkestoisia historiallisia jatkuvuuksia ja katkoksia etenkin globaalin etelän näkökulmasta.

Kurssi esittelee opiskelijoille monitieteisiä näkökulmia laajojen ja pitkäkestoisten globaalien prosessien tutkimiseen etenkin globaalihistorian ja kehitysmaatutkimuksen näkökulmista. Globaalia kehitystä tarkastellaan esimerkiksi seuraavien teemojen kautta: globaali eriarvoisuus; maailmanjärjestelmä; kolonialismi, postkolonialismi ja dekoloniaalisuus; orjuus ennen ja nyt; kehitysyhteistyöapparaatti; globalisaation tulevaisuus ja vaihtoehdot.

Kurssin sisältö etenemisjärjestyksessä:

1. Historia, maailmankuva ja kehitys
2. Maailmanjärjestelmä ja kaupankäynti
3. Teoriaa ja Euroopan nousu ja nykytilanne
4. Tapahtumia ja kehityskulkuja
5. Velka ja kehityksen vaihtoehdot

Oheiskirjallisuus, jota käytetään soveltuvin osin, opettajan osoittamalla tavalla:
- Janet Abu-Lughod (1989) Before European Hegemony: The World System A.D. 1250-1350, Oxford University Press. 443 pp.
- Andre Gunder Frank, (1998) ReOrient: Global Economy in the Asian Age, University of California Press. 416 pp.
- Barry K. Gills and Andre Gunder Frank (1992) “World system cycles, crises, and hegemonial shifts 1700 BC to 1700 AD”, in Review 15(4) (fall): 621-87.
- Barry K. Gills and Andre Gunder Frank (1994/2011) “The modern world system under Asian hegemony: the silver standard world economy 1450-1750”, in Patrick Manning and Barry K. Gills (Eds) Andre Gunder Frank and Global Development: Visions, remembrances, and explorations, Routledge, pp. 50-80.

Lisäksi muuta materiaalia (mm. artikkeleita), joka löytyy kurssin Moodlesta.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi, joka sisältää luentotallenteita (5 kpl), esseitä ja keskusteluja sekä artikkeleihin perehtymistä.

1. Verkkokeskustelu: 17.9.-24.9.
2. Essee (2-3 sivua): 24.9.-1.10.
3. Verkkokeskustelu 1.10.-8.10.
4. Essee (2-3 sivua): 8.10.-15.10.
5. Verkkokeskustelu: 15.10-22.10.
6. Loppuessee (noin 5-6 sivua) palautetaan 3.11. mennessä.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 17.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso sisältyy valinnaisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville. Lisäksi opintojakso on pakollinen Kehitysmaatutkimuksen 15 opintopisteen kokonaisuuden suorittajille.