Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Opintojakso auttaa jäsentämään yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä materiaalisen kontrollin, sosiaalisen rakentumisen ja poliittisen kiistelyn kenttinä, joille biofyysiset tekijät asettavat tiettyjä reunaehtoja. Kurssi keskittyy yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin ennen kaikkea globaalissa etelässä. Kurssilla tarkastellaan ympäristön, yhteiskunnan ja politiikan välisiä suhteita luonnonvarojen käyttöön, saatavuuteen, kontrolliin ja hallintaan liittyvinä kysymyksinä, joissa materiaaliset lähtökohdat, yhteiskunnalliset olosuhteet ja ympäristölle annettavat kulttuuriset merkitykset kiinnittyvät toinen toisiinsa. Kurssi rakentuu vaihtelevien ajankohtaisten teemojen ympärille, mukaan lukien ilmasto, vesikysymykset, luonnonsuojelu, maainvestoinnit, kaivostoiminta, reilu kauppa, ympäristöhaavoittuvuus, yritysten ympäristövastuu, ympäristöoikeudenmukaisuus ja ympäristöliikkeet.

Verkkokurssi

Kirjallisuuskuulusteluun sisältyvä kirjallisuus: (suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla, tarkemmat ohjeet kirjallisuuden käytöstä löytyvät Moodlesta)
• Scoones, Ian 2015. Sustainable livelihoods and rural development. Fernwood Publishing Company.
• Moore, Jason 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books.
• Edelman, Marc and Borras Saturnino M. Jr. 2016. Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements.

Oheiskirjallisuus lähi- ja verkko-opetuksessa: (suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla)
• Aiheeseen liittyvät, valikoidut tieteelliset artikkelit e-lehdissä.
• Scoones, Ian 2015. Sustainable livelihoods and rural development. Fernwood Publishing Company.
• Moore, Jason 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books.
• Edelman, Marc and Borras Saturnino M. Jr. 2016. Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements.
• Malm, Andreas 2016. Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. Verso Books.
• Miller, Swan William 2007. An Environmental history of Latin America. Cambridge University Press.
• Wohlleben, Peter 2016. The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate - Discoveries from a Secret World. Penguin Books.
• Bernstein, Henry 2010. Class Dynamics of Agrarian Change. Kumarian Press.
• Kröger, Markus 2013. Contentious Agency and Natural Resource Politics. Routledge.
• Steinberg, P.F. and VanDeveer, S.D. (eds). 2012. Comparative Environmental Politics: Theory, Practice, and Prospects. MIT Press.
• Kirsch, Stuart 2013. Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and their Critics. Berkeley: University of California Press.
• Carter, Miguel (ed.) 2015. Challenging Social Inequality: The Landless Rural Worker’s Movement and Agrarian Reform in Brazil. Duke University Press.
• Rajak, Dinah 2011. In Good Company: An Anatomy of Corporate Social Responsibility. Stanford University Press.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla: 0-5

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 3.10.17.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkokurssi, joka sisältää verkkoluentotallenteita (5 kpl) , 3 miniesseetä, keskusteluja, esseen.

Kurssilla käydään läpi kolme teemaa:

1) Maa- ja meriympäristöjä koskeva politiikka ja paikalliset elinkeinot
2) Kaivannaisteollisuuden ympäristövastuu
3) Ympäristöliikkeet

Jokaista kolmea teemaa kohden kuunnellaan yksi luento ja suoritetaan yksi miniessee. Miniesseet kannattaa suorittaa järjestyksessä – viimeinen päivä niiden palauttamiselle on 15.11. Lisäaikaa miniesseiden kirjoittamiselle on 23.11. asti, mutta tuolloin ei enää ole täydentämismahdollisuutta. Mikäli tehtävät palauttaa 15.11. mennessä, voi tehtävään saada tarvittaessa lisäaikaa täydentämiselle 23.11. asti. Loppuessee palautetaan 4.12. mennessä.

Kaikki tehtävät palautetaan Moodleen. Moodlesta löytyy myös tarkemmat ohjeet kirjallisuuden käytöstä kunkin tehtävän yhteydestä.

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 ja 35 op:n kokonaisuuksiin.