Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille ympäristökysymyksistä ja siihen liittyvästä politiikasta, kehitysmaatutkimuksesta ja yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Opintojakso auttaa jäsentämään yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä materiaalisen kontrollin, sosiaalisen rakentumisen ja poliittisen kiistelyn kenttinä, joille biofyysiset tekijät asettavat tiettyjä reunaehtoja. Kurssi keskittyy yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin ennen kaikkea globaalissa etelässä. Kurssilla tarkastellaan ympäristön, yhteiskunnan ja politiikan välisiä suhteita luonnonvarojen käyttöön, saatavuuteen, kontrolliin ja hallintaan liittyvinä kysymyksinä, joissa materiaaliset lähtökohdat, yhteiskunnalliset olosuhteet ja ympäristölle annettavat kulttuuriset merkitykset kiinnittyvät toinen toisiinsa. Kurssi rakentuu vaihtelevien ajankohtaisten teemojen ympärille, mukaan lukien ilmasto, vesikysymykset, luonnonsuojelu, maainvestoinnit, kaivostoiminta, reilu kauppa, ympäristöhaavoittuvuus, yritysten ympäristövastuu, ympäristöoikeudenmukaisuus ja ympäristöliikkeet.

Aiheeseen liittyvät, valikoidut tieteelliset artikkelit e-lehdissä, joita käytetään opettajan osoittamalla tavalla:

 • Scoones, Ian 2015. Sustainable livelihoods and rural development. Nova Scotia: Fernwood Publishing Company.
 • Moore, Jason 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. New York: Verso Books.
 • Edelman, Marc and Borras Saturnino M. Jr. 2016. Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements. Nova Scotia: Fernwood Publishing.
 • Malm, Andreas 2016. Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming. New York: Verso Books.
 • Miller, Swan William 2007. An Environmental history of Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wohlleben, Peter 2016. The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate - Discoveries from a Secret World. London: Penguin Books.
 • Bernstein, Henry 2010. Class Dynamics of Agrarian Change. Virginia: Kumarian Press.
 • Kröger, Markus 2013. Contentious Agency and Natural Resource Politics. New York: Routledge.
 • Steinberg, P.F. & VanDeveer, S.D. (eds). 2012. Comparative Environmental Politics: Theory, Practice, and Prospects. Massachusetts: MIT Press.
 • Kirsch, Stuart 2013. Mining Capitalism: The Relationship between Corporations and their Critics. Berkeley: University of California Press.
 • Carter, Miguel (ed.) 2015. Challenging Social Inequality: The Landless Rural Worker’s Movement and Agrarian Reform in Brazil. Durham: Duke University Press.
 • Rajak, Dinah 2011. In Good Company: An Anatomy of Corporate Social Responsibility. Stanford: Stanford University Press.

Asteikolla 0-5

Verkkokurssi
Kurssilla on artikkeleita, luentotallenteita, tehtäviä, keskusteluja sekä essee tai tentti. Kurssin tarkempi suoritustapa ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiopintoihin ja valinnaisena Yhteiskunnallisen muutoksen 15 op, 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin.