Yleisen äänioikeuden puolesta järjestetty kansankokous, Säätytalon edustalla (1905-1906) Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (10 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtiollisista rakenteista, kansalaisuudesta ja poliittisen toiminnan kehityksestä sekä yhteiskunnallisen muutoksen ja poliittisen historian opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva modernien valtiorakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumisesta ja muutoksesta. Hän ymmärtää valtion tehtävien sekä yksilöiden ja ryhmien poliittisten toimintatapojen vaihtelut ja muutokset laajassa yhteiskuntahistoriallisessa yhteydessä. Hän osaa tulkita kansallisia muutoksia kansainvälisissä konteksteissa ja vertailevasta historiallisesta näkökulmasta, ja hän pystyy arvioimaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta ja ajankohtaista poliittista keskustelua.

Opintojakso käsittelee valtiollisten rakenteiden, kansalaisuuden ja poliittisen toiminnan kehitystä modernisoituvan yhteiskunnan valtasuhteiden, ristiriitojen ja demokratisoitumisprosessien yhteydessä. Opiskelija tutustuu modernin kansallisvaltion muotoutumiseen, kansalaisyhteiskunnan, julkisuuden ja yhteiskunnallisten liikkeiden kehitykseen sekä demokratian merkityksistä, sisällöistä ja muodoista käytyihin kamppailuihin. Hän tutustuu myös tutkimuksen eri näkökulmiin.

Näitä kirjoja tarvitaan kurssin alusta alkaen:

Charles Tilly & Sidney Tarrow 2015. Contentious Politics. New York: Oxford University Press.
Alapuro, Risto 2017. Valtio ja vallankumous Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Molemmat kirjat löytyvät myös sähköisenä, mutta Alapuro vain englanninkielisenä.

Moodlesta löytyy Alapuron Kansa liikkeessä -teoksen kurssilla käytettävät osat sekä muu materiaali.

Alapuro, Risto. Liikanen, Ilkka. Smeds, Kerstin & Stenius, Henrik 1989. Kansa liikkeessä. Helsinki: Kirjayhtymä.

Oheiskirjallisuus (ei käytetä kurssilla, voit halutessasi tutustua)

Martin van Creveld 2002. The Rise and Decline of the State. Cambridge: Cambridge University Press.
Jussila, Osmo 2004. Suomen suuriruhtinaskunta 1809–1917. Helsinki: Söderström. (vastaa kahta kirjaa)

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi, joka sisältää verkkoluentoja, keskusteluja ja esseen.

Zoom-luennot: ti 19.1. ja to 28.1. klo 17-18.
Luentojen osallistumislinkki löytyy Moodlesta. Osallistuminen luennolle on suotavaa. Kumpikin luento tallennetaan ja on kuunneltavissa myöhemmin. Tallenteet löytyvät moodlesta.

Kurssin teemat ja aikataulut:

1. Suomen sisällissota 18.1.-27.1.
-verkkokeskustelu + online-luento Zoomissa ti 19.1. klo 17-18. Luento tallennetaan, mutta osallistuminen on suotavaa.
2. Valtion käsite 28.1.-4.2.
-kirjallinen esittelytehtävä kansaa moblisoineesta liikkeestä 1800-1900 -luvun alkupuolelta + online-luento Zoomissa to 28.1. klo 17-18. Luento tallennetaan, mutta osallistuminen on suotavaa.
3. Nationalismi 4.2.-11.2.
-keskustelutehtävä, johon liittyvä materiaali ilmoitetaan moodlessa.
4. Vallankumoukset 11.2.-25.2.
- Ranskan tai Venäjän vallankumous, toisesta kirjoitetaan itse ja toista kommentoidaan
5. Loppuessee 25.2.-7.3.
Loppuessee palautetaan 7.3. mennessä.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa 18.1.2021
Zoom-luentojen osoite ja ohje on Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan ja Yhteiskunnallisen muutoksen 15 op, 25 op ja 35 op -kokonaisuuksiin sekä Poliittisen historian 15 op opintokokonaisuuteen.