Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (25 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Opintojakso tuo esiin yhteiskuntatieteellisen näkökulman ideologisiin ilmiöihin, jotka osoittavat ja ohjaavat yhteiskunnallista muutosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee käsitteet ja lähestymistavat, joita antropologia ja muut yhteiskuntatieteet käyttävät analysoitaessa uskonnollisia, maallisia, esteettisiä, eettisiä ja moraalisia käytäntöjä
 • osaa muotoilla vertailevia tutkimusongelmia, jotka keskittyvät arvoihin, uskoihin ja tietoihin sekä soveltaa asiaankuuluvia konsepteja niiden analysoinnissa.
 • osaa esittää esittää aiheista tutkimuskirjallisuuteen perustuvia kriittisiä argumentteja sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintojakso tarjoaa katsauksen uskonnollisen ja ideologisen muutoksen nykyaikaiseen antropologiaan. Laajassa mielessä uskonto ja ideologia ovat erityisiä kuvitteellisia rakenteita niiden yhteiskunnallisista ja poliittisista todellisuuksista, joissa ne muodostavat. Ne järjestävät ihmiskokemusta tavalla, joka antaa ihmisille mahdollisuuden pohtia yhteiskunnallisen elämän merkityksiä, arvoja ja ajallisuuksia sekä tunnistaa tiettyjä toimintamalleja vapauden, uskomuksen ja eettisen valinnan alueeksi.

Kurssin aiheina ovat

 • uskonnollisen kääntymyksen tai käännyttämisen historia
 • siirtomaavallan ja kansallisten aiheiden luominen
 • konfliktien hallinta ja niiden ratkaisematta jättäminen
 • tunteiden rakenteet, joiden kautta historiallisen muutoksen tietoisuus perustuu konkreettisiin kokemuksiin
 • paikat ja tapahtumat sekä uskonnolliset, eettiset ja esteettiset käytännöt, jotka muuttavat tietyt tottumukset ja intuitiot heijastavan tietoisuuden kohteiksi.

Kurssilla hyödynnetään antropologisia tutkimuksia lisäämään ymmärrystä kristinuskosta, kolonisaatiosta, hyväntekeväisyydestä, noituudesta, paikanmuodostuksesta, diasporista ja nationalismista vertailevana aineistona siitä, miten ideologia ajaa ja vastaa yhteiskunnalliseen muutokseen.

Kirjallisuus, jota käytetään opettajan osoittamalla tavalla:

 • Aragon, Lorraine 2000. Fields of the Lord. Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Hirschkind, C. 2006. The Ethical Soundscape: Cassette Sermons and Islamic Counterpublics. New York:
  Columbia University Press.
 • Piot, Charles 2010. Nostalgia for the Future: West Africa after the Cold War. Chicago: University of
  Chicago Press.

Kurssikurssikirjallisuus, jota käytetään opettajan osoittamalla tavalla:

 • Bear, Laura 2015. Navigating Austerity. Currents of Debt along a South Asian River. Stanford: Stanford
  University Press.
 • Bubandt, Nils 2015.
 • Cannell, Fenella 2006. The Anthropology of Christianity. Durham, [N.C.] ; London: Duke University Press.
 • Ho, Engseng 2006. The Graves of Tharim. Genealogy and Mobility across the Indian Ocean. Berkeley:
  University of California Press.
 • Keane, Webb 2016. Ethical Life: Its Natural and Social Histories. Princeton: Princeton University Press.
 • Laidlaw, James 2014. The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom. New York:
  Cambridge University Press
 • Robbins, Joel 2004. Becoming Sinners: Christianity and Moral Torment in a Papua New Guinea Society.
  Berkeley, Calif.: University of California Press.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Luennot ja keskustelut 40% kokonaisarvosanasta: arvioidaan asteikolla Hyväksytty/täydennettävä
Loppuessee 60 % kokonaisarvosanasta: arvioidaan asteikolla 0-5.
Aktiivinen keskusteluun osallistuminen voi nostaa arvosanaa yhdellä numerolla.

Verkkokurssi, joka sisältää 12 verkkoluentoa (kestoltaan 10-25 min), kaksi verkkokeskustelua ja esseen (10 sivua).

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 5.2.19.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssin eteneminen:
1. Luentotallenteiden kuunteleminen ja luentoihin liittyvien artikkelien ja/tai kirjan lukujen lukeminen (2 artikkelia tai kirjan lukua/luento). Opiskelijat lähettävät opettajalle kysymyksiä artikkeleista, joiden pohjalta opettaja valitsee keskustelujen aiheen. Tarkempi ohjeistus Moodlessa.
2. Verkkokeskustelu 1: 5.2.-24.2.2019
3. Verkkokeskustelu 2: 25.2.-17.3.2019
Molempiin verkkokeskusteluihin kirjoitetaan yksi oma aloituspuheenvuoro ja kommentoidaan 1-2 toisen opiskelijan puheenvuoroa.
4. Loppuessee (10 sivua). Palautus Moodleen 7.4. mennessä.

Opintojakso sisältyy valinnaisena Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 tai 35 opintopisteen kokonaisuuksiin.