Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Luentokurssi on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ovat saavuttaneet syvällisemmän ymmärryksen kehitysongelmista – ja trendeistä sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osaa paremmin ymmärtää ja tunnistaa kehitysmaatutkimuksen ajankohtaisen tutkimuksen tärkeimmät ongelmat ja suuntaukset.

Johdantojakso tarjoaa yleiskuvan lisäksi syventävän kuvan kehitysmaatutkimuksen kentästä. Luennot ja lukemisto on suunniteltu siten, että jokaisella kerralla tehdään yleiskatsaus johonkin keskeiseen kehitysmaatutkimuksen teema-alueeseenja sen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Nämä teema-alueet vastaavat Helsingin yliopistollatarjottavien kehitysmaatutkimuksen kurssien keskeisiä aihepiirejä. Jokainen käsiteltävä teema pyritään liittämään ajankohtaisiin tapahtumiin tai ilmiöihin.

Verkkokurssi

Kirjallisuutta käytetään opettajan osoittamalla tavalla
- Koponen, Juhani, et. al. 2016. Kehityksen Tutkimus. Johdatus Perusteisiin. Gaudeamus.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith 2015. Economic Development (12th Edition). Pearson.
- Dicken, Peter 2011. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. Sage.

Asteikolla: 0-5

Verkkokurssi sisältää:
-Verkkoluennot ja viikkokohtaiset tehtävät erillisten ohjeiden mukaisesti. Kurssin osiot avautuvat yksi kerrallaan.
-Reflektiopäiväkirjan
- Verkkotentin

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 26.9.17.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentti:
ma 13.11.2017 klo 17-20
Verkkotentin uusinta:
ma 11.12.2017 kl 17-20
Huom. Kurssilla on ainoastaan kaksi tenttimismahdollisuutta.

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta).