Kuva: Pixabay

tutustu kehitysmaatutkimukseen

Haluaisitko saada yleiskuvan lisäksi syventävän kuvan kehitysmaatutkimuksen kentästä?

Kurssilla tutustut kehitysmaatutkimuksen keskeisiin teema-alueisiin, käsitteisiin ja kysymyksiin. Jokainen käsiteltävä teema pyritään liittämään ajankohtaisiin tapahtumiin tai ilmiöihin.

Kurssi on osa yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n tieteenalaopintoja (kehitysmaatutkimus).

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Johdantojakso tarjoaa yleiskuvan lisäksi syventävän kuvan kehitysmaatutkimuksen kentästä. Luennot ja lukemisto on suunniteltu siten, että jokaisella kerralla tehdään yleiskatsaus johonkin keskeiseen kehitysmaatutkimuksen teema-alueeseen ja sen keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Nämä teema-alueet vastaavat Helsingin yliopistolla tarjottavien kehitysmaatutkimuksen kurssien keskeisiä aihepiirejä. Jokainen käsiteltävä teema pyritään liittämään ajankohtaisiin tapahtumiin tai ilmiöihin.

Verkkotentin kirjallisuus (suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla)
- Koponen, Juhani, et. al. 2016. Kehityksen Tutkimus. Johdatus Perusteisiin. Gaudeamus.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith 2015. Economic Development (12th Edition). Pearson.

Kirjallisuutta käytetään opettajan osoittamalla tavalla
- Koponen, Juhani, et. al. 2016. Kehityksen Tutkimus. Johdatus Perusteisiin. Gaudeamus.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith 2015. Economic Development (12th Edition). Pearson.
- Dicken, Peter 2011. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. Sage.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi sisältää:
- Verkkoluennot ja viikkokohtaiset tehtävät erillisten ohjeiden mukaisesti. Kurssin osiot avautuvat yksi kerrallaan.
- Reflektiopäiväkirjan
- Verkkotentin

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 16.4.2019.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivu) Helsingin käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Reflektiopäiväkirja palautetaan Moodleen ma 27.5.2019.

Verkkotentti: ke 29.5.2019 klo 17-20
Verkkotentin uusinta: to 27.6. klo 17-20. Huom. tenttipäivä on vaihdettu Moodle-katkon vuoksi!
Huom. Kurssilla on ainoastaan kaksi tenttimismahdollisuutta.

Kurssin aktiviinen työskentelyaika on 16.4.-21.5.2019

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta).