Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (30 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehittyvien maiden ongelmista ja kehitysteorioista sekä kehitysmaatutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin kehityksen tutkimuksen teoriaan ja käytäntöön sekä laajentanut ymmärrystään kehityksen historiallisista malleista. Opiskelijat ovat entistä harjaantuneempia ymmärtämään ja tunnistamaan nykyisen kehitystutkimuksen tärkeimpiä ongelmia ja suuntauksia.

Opiskelijoille esitellään joukko keskeisiä ongelma- ja aihealueita, jotka heijastavat joitakin peruskurssin oppikirjan (Kehityksen tutkimus) tärkeimpiä aiheita sekä Helsingin yliopiston opetushenkilökunnan ajankohtaisia aihepiiriin liittyviä tutkimusintressejä ja -näkökulmia. Kurssin sisällön tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ymmärrystä kehityskonseptista ja parantaa heidän käsitystään historiallisista kehitysmalleista.

Kirjallisuus, jota käytetään osin opettajan osoittamalla tavalla.

Desai, V. & Potter, R. 2014. Companion to Development Studies. 3rd Edition. New York: Routledge.

Gerard, M. & McCloskey, S. 2015. From the local to the global: Key issues in development studies. London: Pluto Press.

Kothari, A. Salleh, A., Escobar, A. Demaria, F. and Acosta, A. 2019. Pluriverse: A Post-Development Dictionary. New Delhi: Tulika Books.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Verkkokurssi, joka sisältää artikkeleita, luentotallenteita, keskusteluja ja tehtäviä, sekä reflektiopäiväkirja. Kurssin lopuksi on verkkotentti.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 7.12.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivu) Helsingin käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssilla on joulutauko: 21.12.20-6.1.2021

1. Velka/raha -keskustelu: 7.12.-21.12
2. Maa/arki -essee palautetaan 20.1.21
3. Tieto/vastarinta -keskustelu: 21.-3.2.21
4. Reflektiopäiväkirja palautetaan 14.2.21


Verkkotentti: ke 17.2.2021 klo 17:00-20:00
Verkkotentin uusinta: ma 22.3.2021 klo 17:00-20:00

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.


Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta) sekä Kehitysmaatutkimuksen 15 opintopisteen kokonaisuuteen.