Kuva: Pixabay

Miten kehitysmaiden yhteiskunnalliset realiteetit näyttäytyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä?

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallista todellisuutta rakentavia tekijöitä ja niiden heijastumista yksilöiden arkisiin kokemuksiin.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista ja teemoista kiinnostuneille.

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta.
Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Opintojakson läpileikkaavana teemana tarkastellaan kehitysmaatutkimuksen keskeisiä kysymyksiä köyhyydestä, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta sekä eriarvoisuutta ylläpitävistä ja uusintavista rakenteista ja voimista.

Opintojakso rakentuu seuraavien teemojen ympärille:
(sulkeissa mahdollisia temaattisia tarkastelunäkökulmia)

1) Elinkeinot (työllisyys, työttömyys, teollisuustyö, yhteiskunnallinen osallisuus ja ääni, lapsityövoima)
2) Kulttuuri ja yhteiskunta (kieli ja koulutus, uskonnot ja politiikka)
3) Valtio & valta (kansalaisuus, palveluiden saatavuus, byrokratia, valtion kulttuuri, poliittinen subjektiivisuus)
4) Intersektionaalisuus (sukupuoli, ikä, etnisyys, luokka, kykenevyys eli ’capability’)
5) Ympäristö (paikka, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö, saastuminen, köyhyys, ekologinen tietäminen)
6) Muuttoliike ja konfliktit (siirtolaisuus, pakolaisuus, koti, identiteetti, sukupuolittunut väkivalta)

Teemoja tarkastellaan eri tieteenalojen tulokulmista käsin yhdistellen mm. antropologian, sukupuolentutkimuksen, kasvatustieteiden ja kehitysmaatutkimuksen näkökulmia sekä linkittäen niitä valittuihin, kaunokirjallisiin teksteihin kehitysmaiden yhteiskunnallisista todellisuuksista.

Pakollinen kurssilukemisto:

Tieteellinen kirjallisuus

  • Auyero Javier and Débora Alejandra Swistun. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.
  • Ferguson, James. 2014. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. Durham: Duke University Press.
  • Marisol de la Cadena. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.
  • Murray Li, Tania. 2014. Introduction. In Land’s End. Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.

Kaunokirjallisuus

  • Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa (Half of a Yellow Sun).

Muu kurssilukemisto ja –aineisto

  • Opettajan valitsemia tieteellisiä artikkeleita, videoita tai muuta visuaalista aineistoa sekä kaunokirjallisuutta kunkin viikon teeman mukaisesti. Aineistot valitaan siten, että ne ovat opiskelijoiden saatavilla verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit
Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan viikkotyöskentely sekä kurssin lopputyönä kirjoitettava essee, jossa tulee hyödyntää sekä kurssin tieteellistä että kaunokirjallisuutta erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti (huom. ennakkotiedoista poiketen, kurssiin ei sisälly kirjatenttiä).

Opintojakso järjestetään verkkokurssina, jossa työskennellään viikon jaksoissa. Verkkokurssiin sisältyy luentotallenteita, tehtäviä ja essee. Esseen viimeinen palautuspäivä on 19.7.2019.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa 14.5.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta).