Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojaksolla on 20 maksutonta opiskelijapaikkaa HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista ja teemoista kiinnostuneille.

Kurssilla tarkastellaan kehitysmaiden yhteiskunnallisia realiteetteja ihmisten jokapäiväisen elämän (mikroperspektiivi) kokemusten kautta eri puolilla Globaalia etelää. Opiskelija perehtyy kehitysmaiden yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, sosio-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kykenee analysoimaan niitä epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden, positionaalisen tietämisen ja postkoloniaalisuuden käsitteiden avulla.

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset rakenteet, valtasuhteet ja muut yhteiskunnallista todellisuutta rakentavat tekijät heijastuvat ihmisten arkisiin kokemuksiin ja millaisia ilmenemismuotoja ne voivat saada globaalissa etelässä.

Opintojakson läpileikkaavana teemana tarkastellaan kehitysmaatutkimuksen keskeisiä kysymyksiä köyhyydestä, yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta sekä eriarvoisuutta ylläpitävistä ja uusintavista rakenteista ja voimista.

Opintojakso rakentuu seuraavien teemojen ympärille:
(sulkeissa mahdollisia temaattisia tarkastelunäkökulmia)

1) Johdanto
2) Elinkeinot (työllisyys, työttömyys, teollisuustyö, yhteiskunnallinen osallisuus ja ääni, lapsityövoima)
3) Valtio & valta (kansalaisuus, palveluiden saatavuus, byrokratia, valtion kulttuuri, poliittinen subjektiivisuus)
4) Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta
5) Ympäristö (paikka, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö, saastuminen, köyhyys, ekologinen tietäminen)
6) Muuttoliike ja konfliktit (siirtolaisuus, pakolaisuus, koti, identiteetti, sukupuolittunut väkivalta)

Teemoja tarkastellaan eri tieteenalojen tulokulmista käsin yhdistellen mm. antropologian, sukupuolentutkimuksen, kasvatustieteiden ja kehitysmaatutkimuksen näkökulmia sekä linkittäen niitä valittuihin, kaunokirjallisiin teksteihin kehitysmaiden yhteiskunnallisista todellisuuksista.

Pakollinen kurssilukemisto:

Tieteellinen kirjallisuus

  • Auyero Javier and Débora Alejandra Swistun. 2009. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford: Oxford University Press.
  • Ferguson, James. 2014. Give a Man a Fish: Reflections on the New Politics of Distribution. Durham: Duke University Press.
  • Marisol de la Cadena. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.
  • Murray Li, Tania. 2014. Introduction. In Land’s End. Capitalist Relations on an Indigenous Frontier. Durham: Duke University Press.

    Kaunokirjallisuus

  • Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa (Half of a Yellow Sun).

Muu kurssilukemisto ja –aineisto

  • Opettajan valitsemia tieteellisiä artikkeleita, videoita tai muuta visuaalista aineistoa sekä kaunokirjallisuutta kunkin viikon teeman mukaisesti. Aineistot valitaan siten, että ne ovat opiskelijoiden saatavilla verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit
Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan viikkotyöskentely sekä kurssin lopputyönä kirjoitettava essee, jossa tulee hyödyntää sekä kurssin tieteellistä että kaunokirjallisuutta erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti (huom. ennakkotiedoista poiketen, kurssiin ei sisälly kirjatenttiä).

Verkkokurssiin sisältyy luentotallenteita, keskustelutehtäviä ja loppuessee.
Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa 10.3.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Kurssin eteneminen, joka sisältää luentotallenteita, verkkomateriaaliin perehtymistä ja keskustelutehtäviin osallistumisen, harjoitustehtävän ja vertaisarvioinnin sekä loppuesseen.

1. Johdanto, esittäytyminen 10.3.-17.3.
2. Elinkeinot -keskustelu: 10.3.-24.1.
3. Valtio ja valta -keskustelu: 17.3.-31.3.
4. Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta: 1 sivun harjoitustyö ja vertaisarviointi: 24.3.-7.4.
5. Ympäristö -keskustelu: 31.3.-21.4.
6. Muuttoliike ja konfliktit -keskustelu: 14.4.-28.4.

Hanki mahdollisimman pian kaunokirjallinen teos: Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa (Half of a Yellow Sun), kirjaa tarvitaan loppuesseen kirjoittamisessa.

Loppuesseen palautuspäivä on 17.5.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op:n kokonaisuuteen (kehitysmaatutkimuksen opintosuunta) ja Kehitysmaatutkimuksen 15 opintopisteen kokonaisuuteen.