Tapio Korpisaari: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous ETYK Helsingissä Finlandia-talossa 30.7 - 1.8.1975. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille poliittisesta historiasta kiinnostuneille.

Jakson suorittaneella opiskelijalla on hyvä yleiskäsitys toisen maailmansodan jälkeisen maailmanpolitiikan kehityksestä ja etenkin kylmän sodan taustatekijöistä ja toimijoista, eri toimijoiden vuorovaikutuksesta sekä kylmän sodan seurauksista ja sen päättymisen jälkeisestä ajasta. Opiskelija suhteuttaa eri tekijöiden painoarvoa ja keskinäistä vuorovaikutusta ja on (omassa esseessään) syventynyt valitsemaansa olennaiseen tapaukseen.

Syvemmälle menevä yleisesitys kylmän sodan kansainvälisestä politiikasta, jota tarkastellaan vuorovaikutuksessa eri alueiden ja yhteiskuntien sisäisten prosessien kanssa. Tarkastelua jatketaan kylmän sodan jälkeiseen aikaan. Kurssin painotukset voivat vaihdella eri lukuvuosina; globaali näkökulma on keskeinen. Demokratian ja autoritaarisuuden vastakkaisuus ja vuorovaikutus on yksi kattava teema. Tarkempi perehtyminen valittuun erityiskysymykseen, joka avaa tarkastelukulman myös yleiseen kehitykseen.

Verkkotenttiin sisältyvä kirjallisuus

Kirjallisuus (näistä valitaan siis yhteensä kolme):

Saatavilla e-kirjoina:

Best, Antony & et al. 2014. International History of the Twentieth Century and Beyond. 3rd edition. Vancouver: Langara College

Autio-Sarasmo, Sari & Miklossy, Katalin (eds.) 2013 (2011). Reassessing Cold War Europe. New York: Routledge.

Vladislav M. Zubok 2007. A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War. Chapel Hill: North Carolina Press.

Muu kirjallisuus:

Westad, Odd A. The Cold War: A World History. New York: Basic Books..

Prashad, Vijay 2008. Darker Nations: A People’s History of the Third World. New York: The New Press.

Kallenautio, Jorma 2005. Suomi kylmän rauhan maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hixson, Walter L. 1998. Parting the Curtain, Propaganda, Culture, and the Cold War. Basingstoke: Macmillan.

Krekola, Joni 2012. Maailma kylässä 1962. Helsinki: Like.

Sarotte, Mary E. 2015. The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall. New York: The Perseus Books Group.

Asteikolla: 0-5

Verkkotentti

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu: 7.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentit:

ke 10.2.2021
ke 10.3.2021
ke 21.4.2021

Opintomaksuun sisältyvät kaikki opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät. Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiopintoihin ja Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op -kokonaisuuteen.