Kannisto, Väinö: Eduskuntatalo, presidentti J. K. Paasikivi vannoo virkavalaa. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 10 maksutonta opiskelupaikkaa kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille poliittisesta historiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä kuva suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1800- ja 1900-luvulla ja sen keskeisistä teemoista ja kehityskuluista. Hän tuntee valtion toiminnan sekä kansalaisten ja kansalaisryhmien merkityksen poliittisen järjestelmän muodostumiseen. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen kamppailun muotoja ja sisältöjä. Opiskelija osaa verrata suomalaista yhteiskuntaa muihin maihin.

Period 1

Opintojakso käsittelee suomalaisen yhteiskunnan poliittista historiaa 1800-luvun alusta nykypäivään. Opintojaksossa opiskelija saa kokonaiskuvan suomalaisen yhteiskunnan pitkistä kehityslinjoista ja historian käännekohdista. Opintojaksossa tarkastellaan kansakunnan muodostumista, valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteita, kansalaisliikkeitä ja poliittisia puolueita sekä yhteiskunnallisesta vallasta käytyjä kamppailuja.

Kirjallisuus, jota käytetään opettajan osoittamalla tavalla:

Jussila, O, Hentilä, S & Nevakivi, J 2009. Suomen poliittinen historia 1809–2009. Helsinki: W. Söderström.

Mickelsson, Rauli 2015. Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä. Tampere: Vastapaino.

Alapuro, Risto 1995. Suomen synty paikallisena ilmiönä. Helsinki: Hanki ja jää.

Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.) 2016. Rauhaton rauha: suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino.

Lisäksi opettajan ilmoittama muu materiaali Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi, jonka tarkemmat tiedot ilmoitetaan elokuun aikana. Kurssi sijoittuu toiselle periodille: 26.10.-13.12.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Mikäli käytät toisen yliopiston käyttäjätunnusta, löydät Moodle-ympäristön osoitteen ja kurssiavaimen Omat/Osallistumistiedot -kohdasta.

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan ja Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op -kokonaisuuteen (poliittinen historia).