Foto Roos: Helsingin esikaupunkialueen ja lähialueiden raitiovaunu- ja bussilinjat Helsingin kaupunginmuseo

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 20 maksutonta opiskelupaikkaa kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Kurssille voi ilmoittautua 21.9. saakka.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Talous- ja sosiaalihistoriasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ja peruskäsitteet sosiaalisesta kehityksestä Suomessa teollistumisen aikakaudella ja sen jälkeen. Hän osaa hahmottaa kokonaiskuvan yhteiskunnallisten suhteiden ja rakenteiden kehityksestä ja niiden muutoksesta sekä sen tutkimisen lähtökohdista. Lisäksi hän osaa jäsentää jatkuvuuksien ja katkosten välisiä suhteita sekä ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen voimia ja taustatekijöitä.

Opintojakson aikana tutustutaan suomalaisen yhteiskunnan kehityksen tärkeimpiin piirteisiin. Erityisesti tarkastellaan yhteiskunnan rakenteita, mentaliteetteja, sosiaalisia liikkeitä, toimintaa ja arkea sekä erilaisia yhteiskunnallisen muutoksen voimia. Kurssilla tutustutaan myös sosiaalihistorian tärkeimpiin lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin.

Kirjallisuus, joka suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla:

Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo 2006. Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

Sekä näistä aina toinen vaihtoehto (yhteensä kolme kirjaa):

Häkkinen, Antti & co (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
TAI
Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.) 2016. Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino.

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.) 2011. Työtä tekee mies, nainen. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.
TAI
Laakkonen, Simo 2001. Vesiensuojelun synty. Helsingin ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878-1928. Helsinki: Gaudeamus.

sekä muu materiaali Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi, jonka tarkemmat aikataulut tiedot ilmoitetaan elokuun aikana.
Kurssi on pelillinen kurssi, joka toimii selaimessa (play.seppo.io -ympäristössä). Kurssilla on 14 pysäkkiä. Viikkotehtäviä on kaksi viikossa. Neljän pysäkin jälkeen aukeaa seuraava osio.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Moodlesta löytyy myös linkki Seppo-kurssialueelle.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintoajakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiopintoihin ja Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op -kokonaisuuteen (taloushistorian opintosuunta) sekä Talous- ja sosiaalihistorian 15 op -opintokokonaisuuteen.