Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 10 maksutonta opiskelupaikkaa verkkotenttiin. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Talous- ja sosiaalihistoriasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee rakenne- ja kehityshistoriallisten lähestymistapojen teoreettiset perusteet ja on perehtynyt niiden uusimpiin Suomea koskeviin sovelluksiin. Hän osaa tulkita opiskelemaansa näiden kautta ja soveltaa tiedollista viitekehystä syventävän aineksen tulkintaan ja haltuunottoon. Opiskelijalla on hyvät valmiudet pohtia vertailevasti rakenteellista muutosta ja erilaisia pitkän aikavälin kehitysteitä niin alueellisella, kansallisella kuin globaalillakin tasolla.

Opintojaksossa perehdytään itsenäisesti uuteen kotimaiseen rakenne- ja kehityshistorialliseen tutkimukseen. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa rakenteita ja kehitystä koskevan yhteiskunnallisen tiedon ja teorioiden muuttuminen, ylirajaiset ja alueelliset prosessit, elämänkulun, toimeentulon ja väestön pitkän aikavälin rakenteet, taloudellisen ja inhimillisen kehityksen historialliset suhteet, sukupuoli, valta ja instituutiot, eliittien muuttuva luonne ja pyrkimykset, kansainvälisten suhteiden, konfliktien ja väkivallan uhan vaikutus perifeeriseen kehitykseen, globaalien taloudellisten ja tiedollisten kytkösten merkitys talouskasvulle sekä ”hyvinvointivaltion” moniaineksinen kehkeytyminen.

Kirjallisuus:

Koponen, Juhani & Saaritsa, Sakari (toim.) 2019. Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinniottajana. Helsinki: Gaudeamus.

Haapala, Pertti (toim.) 2018. Suomen rakennehistoria— Näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen 1400-2000. Tampere: Vastapaino.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentti

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 13.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotentit:

ke 11.11.2020 klo 17-20
ma 15.2.2021 klo 17-20
ma 12.4.2021 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyvät kaikki opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät. Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso sisältyy Yhteiskunnallisen muutoksen kandiopintoihin ja Yhteiskunnallisen muutoksen 35 op -kokonaisuuteen sekä Talous- ja sosiaalihistorian 15 op -opintokokonaisuuteen.