Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aihepiiristä ja erityisesti Latinalaisesta Amerikasta kiinnostuneille.

Upon completion of the course students will have deeper knowledge of a contemporary approach in Development Studies.

Kurssi tutustuttaa opiskelijan Latinalaisen Amerikan valtionmuodostuksen ja kansalaisyhteiskuntateorioiden pääkäsitteisiin ja teemoihin. Päähuomio on valtion ja kansalaisyhteiskunnan monimuotoisissa ja konfliktiivisissä suhteissa, joita tarkastellaan sekä historiallisesti että nykypäivänä. Kurssi koostuu neljästä moduulista:

  • Vallankumoukset ja autoritaarisuuden historia
  • Uusliberaali valtio ja kansalaisyhteiskuntabuumi
  • Nykynationalismi ja kansalaisyhteiskunnan tilan kapeneminen
  • Alkuperäiskansavaltio ja dekolonisoivat poliittiset vaihtoehdot

Valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisiä suhteita tarkastelemalla kurssilla kartoitetaan niitä tekijöitä, syitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat ja estävät oikeudenmukaisten valtioiden, kansalaisten osallistumisen ja kansanvallan toteutumista Latinalaisessa Amerikassa.

Kurssin suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät valtion ja kansalaisyhteiskunnan välisten suhteiden historiaa ja nykypäivää sekä niissä tapahtuvia muutoksia Latinalaisessa Amerikassa. He osaavat analysoida kriittisesti poliittisen vallan ja vastarinnan välistä dynamiikkaa sekä identifioida niitä tekijöitä, syitä ja prosesseja, jotka estävät ja mahdollistavat kestävien poliittisten muutosten saavuttamista ja kansanvallan toteutumista Latinalaisessa Amerikassa.

Verkkokurssi

Soveltavin osin seuraavat artikkelit ja kirjat:

  • Grugel, Jean, and Pía Riggirozzi. 2012. “Post-neoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis.” Development and Change 43 (1): 1–21.
  • Krupa, Christopher, and David Nugent, eds. 2015. State Theory and Andean Politics: New Approaches to the Study of Rule.
  • Malloy, James M., ed. 1977. Authoritarianism and Corporatism in Latin America.
  • Postero, Nancy. 2017. The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia.
  • Radcliffe, Sarah A. 2015. Dilemmas of Difference: Indigenous Women and the Limits of Postcolonial Policy.

Lisäksi muita artikkeleita sekä opiskelijan itsenäistä aineistohakua esseitä varten.

Arviointi 0-5: 50% ryhmäkeskustelut/-työt, 50% esseet. Opettaja osallistuu aktiivisesti ryhmäkeskusteluihin ja antaa palautetta. Opiskelijat laativat kurssin alussa henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joiden saavuttamista he arvioivat kurssin lopussa yhdessä kurssin osaamistavoitteiden arvioinnin kanssa.

Verkkokurssi koostuu neljästä kahden viikon mittaisesta moduulista, jotka suoritetaan aikajärjestyksessä ja aikarajojen puitteissa. Kurssin lopussa on yhden viikon mittainen arviointi- ja palautemoduuli. Kukin moduuli alkaa aihetta käsittelevällä lyhyellä johdantoluennolla. Moduulit suoritetaan ryhmäkeskusteluilla/-töillä ja esseillä opettajan myöhemmin antamien ohjeiden mukaisesti. '

Kurssin sisältö:

12.3.-25.3. Vallankumoukset ja autoritaarisuuden historia (johdantoluento + artikkelit + verkkokeskustelu)
26.3.-8.4. Uusliberaali valtio ja kansalaisyhteiskuntabuumi (johdantoluento + artikkelit + essee)
9.4.-22.4. Alkuperäiskansavaltio, dekolonisoivat poliittiset vaihtoehdot ja niiden vaikeudet (johdantoluento + artikkelit + verkkokeskustelu)
23.4.-6.5. Nykynationalismi ja kansalaisyhteiskunnan tilan kapeneminen (Johdantoluento + artikkelit + essee)

Ks.vastuuhenkilö oppiaineen sivulta.

Opintojakson voi sisällyttää valinnaisena Yhteiskunnallisen muutoksen 25 tai 35 op -kokonaisuuksiin.