Yhdysvaltain nykyhistoria 1865-2020

VAIHTOEHTOISET KOODIT: ALKU-P312 / KUKA-AL213 / KUKA-AL218 / KUKA-AM502 / KUKA-AM503

INTENSIIVIKURSSI TAMMIKUSSA 2021: ma, ti, ke ja to 11.1.-25.1. 2021, klo 17.-19.30.

Kurssilla käsitellään järjestelmällisesti Yhdysvaltain poliittinen historia sisällissodasta nykypäivään yhdistäen tapahtumahistoria pidempiaikaisiin yhteiskunnallisiin trendeihin Yhdysvalloissa, kuten rotukysymykseen, aborttikysymykseen, ulkopolitiikan uusiin linjauksiin, Trumpin myrskyisän presidenttikauden taustatekijöihin sekä kysymyksiin perustuslain tulkitsemisesta ennen ja tänään. Kurssiin kuuluu pakollinen lukupaketti ja kurssikuulustelu, eli se päättyy tenttiin sekä luennoista että lukupaketin materiaaleista. (Lukupaketti ilmoitetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja toimitetaan opiskelijoille liitetiedostona emailiin, noin 150 sivua tekstiä.)

LUENTORUNKO

1. Johdanto ja Yhdysvaltain perustamiskauden käsite
- Perustamiskauden perintönä tasa-arvoiset oikeudet ja perustuslaillisuus Yhdysvaltain poliittisessa traditiossa.

2. Sisällissodan perintö
- Uudelleenrakennuskausi 1865-1877; Vuoden 1877 kompromissi ja Ku Klux Klan; "Erillään mutta tasa-arvoisina" -päätös; Rotusegregaation synty ja sen vastustus (Jim Crow -lait).

3. Lännen valloitus ja Rajaseutu-teesi
- Tasankointiaanien vastarinta; Villin lännen myytti ja todellisuus; Populistiset liikkeet lännessä; historiallinen Rajaseutu-teoria.

4. Progressivismi ja imperialismi
- Toinen "Manifest Destiny"; Theodore Roosevelt; Ulkopolitiikan muutos: Monroen oppi ja ongelma siitä, että "Perustuslaki seuraa lippua vaikkei saa sitä aivan kiinni"; Teos How the Other Half Lives?; Muckrackers; Populistien perintö ja progressivistit; Woodrow Wilson presidenttinä; ”Johnny got his Gun” eli I maailmansota; Vuoden 1919 Punainen pelko.

5. 1930-luvun suuri lamakausi
- Scopes "apinaoikeudenkäynti" 1925; Kieltolaki; Pörssiromahdus 1929; Franklin Rooseveltin New Deal.

6. Toinen maailmansota ja rautaesiripun laskeutuminen sekä 1950-luku
- Taistellen Japania ja Hitleriä vastaan; McCarthyismi; Kennanin patoamismpolitiikka ja Trumanin oppi sekä dominoteoria; Kylmän sodan aikakausi.

7. Vallankumouksellinen 1960-luku
- Kennedyt (John, Robert ja Teddy); Kansalaisoikeusliike ja sen radikalisoituminen; "Violence is as American as a Cherry Pie“; Lyndon B. Johnsonin ajama hyvinvointiyhteiskuntaohjelma "Great Society".

8. Vietnamista Watergateen 1964-1974
-Vietnamin sodat; Nixon; Carter ja ETYKin perintö.

9. Reagan ja kylmän sodan päätös sekä Clintonin globalisaatiopolitiikka
- Albrightin "rosvovaltioista" Bushin "pahuuden akseliin".

10. 9/11 ja Terrorisminvastainen sota / Kulttuurisodat, Obama ja Trump
- Fukuyman The End of History; Uskonnollinen fundamentalismi vuodesta 1910 alk.; Poliittinen korrektius ja kulttuurisodat 1990-luvulta nykypäivään.

11. Trump ja Black Lives Matter -liike
- Donald Trumpin uskomaton presidenttiys; Black Lives Matter -liike; Patsaat ja petturit nyt ja ennen kolonialismia (ja rasismia), eli amerikkalainen historiakäsitys ja kansallinen muisti.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille on varattu 10 maksutonta opiskelupaikkaa kurssille. Ilmoittautuminen tapahtuu Kurssisivun ILMOITTAUDU-painikkeesta ei WebOodin kautta.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii politiikan tutkimuksesta ja erityisesti Yhdysvaltojen nykyhistoriasta kiinnostuneille.

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan erilaisiin poliittis-historiallisiin teemoihin liittyviä tärkeitä ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja. Hän pystyy myös arvioimaan niitä kriittisesti ja suhteuttamaan niihin omia tiedonintressejään.

Luentokurssilla käsitellään järjestelmällisesti Yhdysvaltain poliittinen historia sisällissodasta nykypäivään yhdistäen tapahtumahistoria pidempiaikaisiin yhteiskunnallisiin trendeihin Yhdysvalloissa, kuten rotukysymykseen, aborttikysymykseen, ulkopolitiikan uusiin linjauksiin, Trumpin myrskyisän presidenttikauden taustatekijöihin sekä kysymyksiin perustuslain tulkitsemisesta ennen ja tänään. Kurssiin kuuluu pakollinen lukupaketti (n. 100 sivua tutkimustekstiä). Kurssi päättyy tenttiin sekä luennoista että lukupaketin materiaaleista.

Luentojen sisältö:

 1. Johdanto ja Yhdysvaltain perustamiskauden käsite
  - Perustamiskauden perintönä tasa-arvoiset oikeudet ja perustuslaillisuus Yhdysvaltain poliittisessa traditiossa.
  2. Sisällisodan perintö
  -Uudellleenrakennuskausi 1865-1877; Vuoden 1877 kompromiswsi ja Ku Klux Klan; "Erillään mutta tasa-arvoisina" -päätös; Rotusegregation synty ja sen vastustus (Jim Crow -lait)
  3. Lännen valloitus ja Rajaseutu-teesi
  -Tasankointiaanien vastarinta; Villin lännen myytti ja todellisuus; Populisitiset liikkeet lännessä; historiallinen Rajaseutu-teoria.
  4. Progressivismi ja imperialismi
  -Toinen "Manifest Destiny" Theodore Roosevelt; Ulkopolitiikan muutos;: Monroe oppi ja ongelma siitä, että " Perustuslaki seuraa lippua vaikkei saa sitä aivan kiinni" Teos How the Other Half Lives?; Muckrackers; Populistien perintö ja progressivistit; Woodrow Wilson presidenttinnä; "Johnny got hi Gun" eli I maailmansot; Vuoden 1919 Punainen pelko.
  5. 1930-luvun suuri lamakausi
  -Scopes "apinaoikeudenkäynti" 1925; Kieltolaki; Pörssiromahdus 1929; Franklin Rooseveltin New Deal.
  6. Toinen maailmansota ja rautaesiripun laskeutuminen sekä 1950-luku
  -Taistellen Japania ja Hitleriä vastaan; McCarthyismi, Kennanin patoamispolitiikka ja Trumanin oppi sekä dominoteoria; Kylmän sodan aikakausi.
  7. Vallankumoukellinen 1960-luku
  - Kennedyt (John, Robert, ja Teddy); Kansalaisoikeusliike ja sen radikalisoituminen; " Violence is as American as a Cherry Pie"; Lyndon B. Johnsonin ajama hyvinvointiyhteiskuntaohjelma " Great Society".
  8. Vietnamista Watergateen 1964-1974
  -Vietnamin sodat; Nixon; Carter ja ETYKin perintö-
  9. Reagan ja kylmän sodan päätös sekä Clintonin globalisaatiopolitiikka
  - Albrightin "rosvovaltioista" Bushin " pahuuden akseliin".
  10. 9/11 ja Terrorismin vastainen sota / Kulttuurisodat, Obama ja Trump
  - Fukuyman The End of History; Uskonnollinen fundamentalismi vuodesta 1910 alk.; Poliittinen korrektius ja kulttuurisodat 1990-luvulta nykypäivään.11. Trump ja Black Lives Matter -liike
  - Donald Trumpin uskomaton presidenttiys; Black Lives Matter -liike; Patsaat ja petturit nyt ja ennen kolonialismia (ja rasismia), eli amerikkalainen historiakäsitys ja kansallinen muisti.

Lue teos Erll, Astrid (2011): Memory in Culture sekä valitse alla olevasta listasta 1–2 teosta (Judtin, Russellin ja Valtosen teoksen tapauksessa riittää, että valitset yhden teoksen; muissa tapauksissa valitse kaksi teosta):

Eakin, Marshall C. (2007): The History of Latin America: Collision of Cultures.

Eriksen, Anne & Jón Viðar Sigurðsson eds. (2009): Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary Studies in History and Memory.

Judt, Tony (2005, 2007 tai 2010): Postwar: A History of Europe since 1945.

Russell, Peter H. (2017). Canada’s Odyssey: A Country Based on Incomplete Conquests.

Samuel, Lawrence R. (2012): The American Dream: A Cultural History.

Stenius, Henrik, Mirja Österberg & Johan Östling eds. (2011): Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited.

Valtonen, Pekka (2001): Latinalaisen Amerikan historia.

Asteikolla 0-5

Intensiivinen luentokurssi (27 tuntia) tammikuussa 2021.

Opetus: ma, ti, ke, to: 11.1.-25.1. klo 17-19.30. Opetuspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssiin kuuluu pakollinen lukupaketti ja kurssikuulustelu, eli se päättyy tenttiin sekä luennoista että lukupaketin materiaaleista.
Kurssiin sisältyy 150 sivun pakollinen lukupaketti, joka löytyy kurssin Moodlesta. Kurssin lopuksi on tentti tai tehtävä. Tarkemmat tiedot suoritustavasta ilmoitetaan syksyn aikana.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 11.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso voidaan suorittaa osana joko kandidaatti- tai maisteriohjelmaa tai Yhteiskunnallisen muutoksen 25/35 op -kokonaisuutta. Opintojakso hyväksytään myös

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintojen kohtiin:
ALKU-304, ALKU-P312, KUKA-AL213, KUKA-AL218, KUKA-AM502 / KUKA-AM503.

Pohjois-Amerikan tutkimus ja Euroopan kulttuurit -opintojen kohtiin:
ALKU-304, ALKU-P312, KUKA-AL213, KUKA-AL218, KUKA-AM502 / KUKA-AM503.