Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Kurssi 27.8.2019 - 7.5.2020
Sakkunnig i biologi 2 Cr Kurssi 27.8.2019 - 7.5.2020
Biologian asiantuntija 1 2 Cr Kurssi 29.8.2017 - 20.4.2018
Sakkunnig i biologi 2 Cr Kurssi 29.8.2017 - 3.5.2018

Kohderyhmä

Vain biologian kandiohjelman opiskelijat.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija

  • tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat
  • ymmärtää yliopisto-opiskelun tavoitteet
  • tuntee Viikin kampuksen toiminnat ja palvelut
  • tuntee oman tutkintonsa rakenteen ja siihen liittyvän sanaston
  • oppii yliopisto-opinnoissa vaadittavat opiskelutaidot
  • oppii tieteellisen kirjoittamisen alkeet
  • tuntee oman tutkintonsa tieteenalat ja on perehtynyt hieman näiden alojen tutkimukseen
  • tuntee Helsingin yliopiston biologisten asemien toimintaa
  • oppii suunnittelemaan omat opintonsa

Ajoitus

Ensimmäisen lukuvuoden tiedekunnan järjestämä orientoiva viikko sekä periodit I-IV.

Sisältö

Kurssin aiheisiin tutustutaan asiantuntijaluentojen, pienimuotoisten ryhmätehtävien, keskustelujen sekä kenttäasemavierailun avulla. Jokainen perehtyy tieteellisen kirjoittamisen alkeisiin kirjoittamalla lyhyen kirjoitelman, jossa viitteiden asianmukainen käyttö on keskeistä. Kirjoitelmasta annetaan palautetta. Kurssin lopussa perehdytään kandiohjelman viiden tieteenalan opetukseen ja tutkimukseen. Jokainen tekee kurssin päätteeksi seuraavan lukuvuoden henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).

Suoritustavat

Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa luennoilla (80 %) sekä luennoilla annettujen tehtävien suorittamista.

Oppimateriaali

Annetaan kurssilla.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Hyväksytty/hylätty

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Korvaa opintojakson 570010 HOPS 1. vuoden opiskelijoille 1 op.