Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.5.2019 klo 00:01 - 31.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 16.8.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Vain opiskelijoille jotka on hyväksytty aineenopettajan pedagogisiin opintoihin, ja joilla on biologia ensimmäisenä opetettavana aineena.

Opiskelija saavuttaa hyvän kokonaisnäkemyksen biologian eri aihepiirien perusteista, ja syventää tietämystään aiemmin oppimastaan. Opiskelija voi kirjatentin lukujen valinnan kautta kerrata niitä biologian osa-alueita jotka ovat oman tulevan opetustoiminnan ainehallinnan kannalta keskeisiä.

Kirjatentti suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi, koska tentin yhtenä tavoitteena on että opiskelija pystyy selkokielisesti referoimaan englanninkielisen kirjan biologian aihepiirejä omalla äidinkielellään (suomi/ ruotsi).

Suositellaan suoritettavaksi kun suurin osa biologian muista perus- ja aineopintojen opintojaksoista on suoritettu.

Tentittävästä kirjasta tentitään luku 2 (solubiologiaa), ja sen lisäksi valitaan luvuista 3-8 neljä lukua tentittäväksi. Luvuissa 3-8 käsitellään seuraavia aihepiirejä: genetiikka, evoluution mekanismit, biologinen monimuotoisuus, kasvien rakenne ja toiminta, eläinten rakenne ja toiminta, ja ekologia.

Kirjatentti. Omatoiminen opiskelu.

Reece et al.: Campbell Biology (2011), 9. painos (tai uudempi). Tentitään luvut 2 ja valinnaisesti neljä lukua seuraavista: luvut 3-8.

Huomaa että kirjan 10. painoksen tiedot ovat seuraavat: Campbell, N.A. et al.: Biology (2015), tentittävät luvut ovat kuten edellä mutta osa lukujen nimistä on muutettu.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Yliopistonlehtori Helena Åström