Lejon cpyright L. Sundström

Ilmoittaudu
12.8.2019 klo 08:00 - 8.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.9.2019
13:15 - 15:45
Ti 3.9.2019
09:15 - 11:45
Ke 4.9.2019
09:15 - 11:45
To 5.9.2019
09:15 - 11:45
Ti 10.9.2019
13:15 - 15:45
Ke 11.9.2019
09:15 - 11:45
To 12.9.2019
13:15 - 15:45
Ti 17.9.2019
13:15 - 15:45
Ke 18.9.2019
09:15 - 11:45
To 19.9.2019
13:15 - 15:45
Ti 24.9.2019
13:15 - 15:45
Ke 25.9.2019
13:15 - 15:45
To 26.9.2019
13:15 - 15:45
To 3.10.2019
13:15 - 15:45
To 10.10.2019
13:15 - 15:45

Materiaalit

Kursmaterialet finns i Moodle och består av sammandrag av föreläsningarna, samt datorbaserade uppgifter i anslutning till föreläsningarna

Kurssin suorittaminen

Kursen avlägges genom att skriva en inlärningsdagbok på en sida, utföra övningauppgifterna, samt delta i sluttenten

Kuvaus

  • känner till organismernas evolutionshistoria i stora drag
  • känner till principerna för dess klassificering
  • förstår principerna för naturligt urval i dess olika former
  • förstår hur naturligt urval samverkar med andra evolutionsfaktorer, samt hur detta styrt livets utveckling och historia
  • kan förklara och diskutera grundprinciperna för evolution, samt lösa problem i anknytning till detta.

Rekommenderad tidpunkt: Period I första läsåret

Kursen består av föreläsningar, stödda av övningar i datorsal och självständiga övningar, med syfte att behandla grundprinciper, begrepp och mekanismer inom evolutionsbiologi.

Deltagande i föreläsningar, övningar och nätbaserade uppgifter, och självständiga studier. Obligatorisk närvaro vid övningar.

Material och övningar i Moodle. Som bredvidläsning: Campbell Biology (Global Edition) 10 (2016) eller 11 (2017) upplagan.

Hemtent i Moodle (0-5). Genom att självständigt utföra nätbaserade övningsuppgifter kan man bli godkänd med vitsordet 1/5. Vitsordet kan höjas genom att delta i tenten.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska och öppen för alla intresserade vid fakulteterna i Vik och Gumtäkt.

Professor Liselotte Sundström