Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
20.11.2019 klo 08:00 - 10.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 20.12.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Biologian kandiohjelman opiskelijoille.

Ei edellytettäviä edeltäviä opintoja.

Opintojakson päätyttyä opiskelija

  • tuntee eläin-ja kasvikunnan rakenteen ja evoluution pääpiirteet käsiteltävistä eläin-ja kasviryhmistä
  • pystyy selittämään miten eläinten ja kasvien rakenne ja toiminta ovat sopeutuneet niiden elinympäristöön
  • hallitsee eläinten ja kasvien luokittelun perusteet
  • pystyy käyttämään keskeistä eläin- ja kasvitieteen käsitteistöä

Periodi 1, lukuvuosi 1

Kurssilla perehdytään eläin- ja kasvikunnan monimuotoisuuteen, kehityshistoriaan sekä eläin- ja kasviryhmien luokittelun perusteisiin. Eläinosuudessa luennot sitovat eläinten rakenteiden tarkastelun laajempaan evolutiiviseen viitekehykseen. Niiden jälkeen opettajien ohjauksessa tarkastellaan systemaattisessa järjestyksessä eläinnäytteiden rakennetta ja tehdään anatomisia töitä kuolleiden eläinten parissa. Kasviosuudessa käydään maastossa keräämässä materiaalia eri kurssikertoja varten sekä vieraillaan ja tehdään tehtäviä Helsingissä sijaitsevissa Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteellisissä puutarhoissa ja Kasvimuseossa. Kurssilla on läsnäolopakko.

Suoritustapa:

1) Eläintieteen osuus. Kurssityöt pareittain: Opiskelijat käsittelevät kuolleita näyte-eläimiä tai preparaatteja opettajien antamien ohjeiden mukaan. Kurssilla on osallistumispakko. Arvosanan muodostumisperiaate: Kirjallinen päättökuulustelu 100 %.

2) Kasvitieteen osuus. Pienryhmittäin tehtävät kurssityöt perustuvat kurssilla kerättyyn materiaaliin. Puutarhakerroilla on omat tehtävänsä. Kurssiin kuuluu pieni lajintunnistustentti (Moodlessa) ja verkkotehtävä. Kurssin lopussa pienryhmät pitävät seminaarissa n. 15 minuutin pituisen esitelmän erikseen sovittavasta aiheesta. Kurssilla on osallistumispakko. Arvosanan muodostumisperiaate: Lopputehtävät Moodlessa 100 %.

Pakollinen oppimateriaali:

1) Eläintieteen osuus. Kurssimoniste Johdatus eläintieteeseen – rakenne, toiminta ja evoluutio.

Suositeltava oheislukemisto: Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. 2011: Campbell Biology, 9. p. – 1309 s. (tai uudempi), Pearson Education ja Hickman, C.P., Roberts, L.S., Keen, S. L., Larson, A. & Eisenhower, D. J. 2012: Animal diversity. 6. p. – 479 s. (tai uudempi), McGraw-Hill.

2) Kasvitieteen osuus. Kurssimoniste on pdf-muodossa Moodlessa. Suositeltava oheislukemisto: Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. 2011: Campbell Biology, 9. p. – 1309 s. (tai uudempi), Pearson Education.

Loppuarvosana määräytyy Eläintieteen osuuden päättökuulustelun ja Kasvitieteen osuuden lopputehtävän arvosanojen keskiarvona. Arvioidaan asteikolla 0–5.

Yliopistonlehtorit Johannes Enroth ja Heikki Hirvonen.

Opintojakso korvaa jaksot 526000 Johdatus kasvitieteeseen 3 op ja 52052 Johdatus eläintieteeseen 3 op.