Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
3.3.2020 klo 12:00 - 31.3.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 21.4.2020
13:15 - 15:45
Ke 22.4.2020
13:15 - 15:45
To 23.4.2020
13:15 - 15:45
Pe 24.4.2020
13:15 - 15:45
Ma 27.4.2020
13:15 - 15:45

Kuvaus

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

Inga förhandskrav.

Efter avlagd kurs ska studerande:
- Inneha en överblick över jordens olika biotoper med deras artsammansättning och särdrag.
- Känna till de nordiska biotoperna och deras typiska artsammansättning
- Förstå vilka faktorer som bestämmer utvecklingen av olika biotoper. Kunna förklara varför en viss biotop utvecklats inom ett visst område
- Känna till hur biotopernas artsammansättning undersöks och bestäms
- Inneha de färdigheter som krävs för att i praktiken klassificera finländska naturtyper i enighet med gällande system. Detta innefattar bl.a. praktisk art- och naturtypskännedom.
- Känna till flertalet metoder för vetenskaplig artinsamling och dokumentation

Föreläsningar 21.-27.4.2020.

Självständigt arbete i juni.

Presentation av biogeografiska utbredningsmönster, samt de vanligaste globala terrestriska och akvatiska biomen. Mer ingående genomgås de Nordiska biotoperna och ekosystemen i skogar, myrar, hällmarker, sjöar och rinnande vatten, kulturpåverkad mark (ängar, lövängar, åkrar, ruderatmarker). Självständigt arbete varvid studerandena skriver en längre essä på svenska över de finländska biotoperna.

Biotopundervisningen som helhet består av föreläsningar som hålls under vårens lopp och självständigt arbete i maj-juni. Föreläsningar, diskussioner, essä.

Material i Moodle. Bredvidläsning Campbell Biology. 11 uppl.

Godkänd / underkänd. Bedömningen sker på basen av självständiga uppgifter.

Kursen avläggs i sin helhet på svenska.

Ulrika Candolin