Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 16.1.2018
12:15 - 14:00
To 18.1.2018
12:15 - 14:00
Ti 23.1.2018
12:15 - 14:00
To 25.1.2018
12:15 - 14:00
Ti 30.1.2018
12:15 - 14:00
To 1.2.2018
12:15 - 14:00
Ti 6.2.2018
12:15 - 14:00
To 8.2.2018
12:15 - 14:00
Ti 13.2.2018
12:15 - 14:00
To 15.2.2018
12:15 - 14:00
Ti 20.2.2018
12:15 - 14:00
To 22.2.2018
12:15 - 14:00
Ti 27.2.2018
12:15 - 14:00
To 1.3.2018
12:15 - 14:00

Muu opetus

23.01. - 27.02.2018 Ti 14.15-16.00
Arto Wikla
Opetuskieli: suomi
25.01. - 01.03.2018 To 14.15-16.00
Arto Wikla
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

 • tietojenkäsittelytiede
 • Software engineering module
 • on avoin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille
 • opintojakso on valinnainen

On hallittava kandidaatin tutkielmalle asetetut sisältö- ja esitystapavaatimukset.

Työelämäkokemuksesta on merkittävää hyötyä.

Opiskelija hallitsee ryhmädynamiikan sosiaalipsykologiset peruskäsitteet ja mekanismit. Osaa havainnoida ja analysoida ryhmän toiminnan dynamiikkaa ja muokata sitä haluamaansa suuntaan.

Kanditutkinnon valmistuttua.

  • Sosiaalipsykologian taustaa ja historiaa
  • Tutkimusmenetelmistä
  • Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta
  • Ryhmäprosesseista
  • Perusprosesseja ryhmässä: jäseneksi tuleminen, keskinäinen riippuvuus, tavoite ja suhteet, yhtenäisyys, normien synty ja kehitys

  • Ryhmän rakenteesta: roolien ja asemien eriytyminen, sosiaalinen vertailu, johtajuudesta, ...

  • Enemmistö ja vähemmistö
  • Yksilö ja ryhmä: tuottavuus, päätöksenteko

  Kurssikirjat:

  • Helkama, Myllyniemi, Liebkind: Johdatus sosiaalipsykologiaan, 3.-8. painos, Edita 2010. (luvut 1, 2, 3, 11, 13)
  • Rupert Brown: Group Processes, second edition, Blackwell Publishing 2000. (luvut 2-5)
  • Ryhminä analysoidaan ongelmaa ratkovia ryhmiä.
  • Ryhminä kirjoitetaan raportteja analyyseistä.
  • Ryhminä laaditaan yhteenveto asiantuntijan vierailuluennosta.
  • Yksilönä laaditaan raportti oman ryhmän toiminnasta.
  • Kurssikoe.
  • Opettaja arvioi ryhmä- ja yksilöraportit sekä kurssikokeen.
  • 1. tehtävän analyysi (6 p.), 2. tehtävän analyysi (6), vierailuluennon yhteenveto (6), ot-työryhmän analyysi (12), itsereflektio (10), kurssikoe (20).

  • Kirjallisista töistä saatava vähintään 20 pistettä, kurssikokeesta vähintään 10

  • Arvosanat: 30:1, 36:2, 42:3, 48:4, 54:5
   • Luennot.
   • Suoritus on mahdollista vain ryhmänä.
   • Ryhmät analysoivat ja raportoivat toisten ryhmien ongelmanratkaisutilanteita.

   • Ryhmät analysoivat ja raportoivat videoitua ohjelmistoprojektin kokousta.

   • Ryhmät laativat yhteenvedon asiantuntijan vierailuluennosta.
   • Jokainen opiskelija laati itsereflektioraportin omasta ryhmästään.
   • Kurssikoe, jonka paino arvostelussa on vain 1/3.
   • Kurssia ei ole mahdollista suorittaa erilliskokeella.