Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
27.5.2019 klo 08:00 - 12.6.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 20.8.2019
08:00 - 11:00
Ti 20.8.2019
12:00 - 15:00
To 22.8.2019
12:00 - 15:00
Ti 27.8.2019
08:00 - 11:00
Ti 27.8.2019
12:00 - 15:00
To 29.8.2019
12:00 - 15:00
Pe 30.8.2019
08:00 - 14:30
Ti 3.9.2019
08:00 - 11:00
Ti 3.9.2019
12:00 - 15:00
To 5.9.2019
12:00 - 15:00
Ti 10.9.2019
08:00 - 11:00
Ti 10.9.2019
12:00 - 15:00
To 12.9.2019
12:00 - 15:00
Pe 13.9.2019
08:00 - 14:30
Ti 17.9.2019
08:00 - 11:00
To 19.9.2019
12:00 - 15:00
Ti 24.9.2019
08:00 - 11:00
Ti 24.9.2019
12:00 - 15:00
To 26.9.2019
12:00 - 15:00
Pe 27.9.2019
08:00 - 14:30
Ti 1.10.2019
08:00 - 11:00
Ti 1.10.2019
12:00 - 15:00
To 3.10.2019
12:00 - 15:00
Ti 8.10.2019
08:00 - 11:00
Ti 8.10.2019
12:00 - 15:00
To 10.10.2019
12:00 - 15:00
Pe 11.10.2019
08:00 - 14:30
Ti 15.10.2019
08:00 - 11:00
Ti 15.10.2019
12:00 - 15:00
To 17.10.2019
12:00 - 15:00
Ti 22.10.2019
08:00 - 11:00
Ti 22.10.2019
12:00 - 15:00
To 24.10.2019
12:00 - 15:00
Pe 25.10.2019
08:00 - 14:30
Ti 29.10.2019
08:00 - 11:00
Ti 29.10.2019
12:00 - 15:00
To 31.10.2019
12:00 - 15:00
Ti 5.11.2019
08:00 - 11:00
Ti 5.11.2019
12:00 - 15:00
Ti 12.11.2019
08:00 - 11:00
Ti 12.11.2019
12:00 - 15:00
To 14.11.2019
12:00 - 15:00
Ti 19.11.2019
08:00 - 11:00
Ti 19.11.2019
12:00 - 15:00
To 21.11.2019
12:00 - 15:00
Pe 22.11.2019
08:00 - 14:30
Ti 26.11.2019
08:00 - 11:00
Ti 26.11.2019
12:00 - 15:00
To 28.11.2019
12:00 - 15:00
Ti 3.12.2019
08:00 - 11:00
Ti 3.12.2019
12:00 - 15:00
To 5.12.2019
12:00 - 15:00
Ti 10.12.2019
08:00 - 11:00
Ti 10.12.2019
12:00 - 15:00
To 12.12.2019
12:00 - 15:00
Ti 17.12.2019
08:00 - 11:00
Ti 17.12.2019
12:00 - 15:00
To 19.12.2019
12:00 - 15:00
Pe 20.12.2019
08:00 - 14:30

Kuvaus

H4 kurssin opiskelijat, maksimissaan H4 kurssikoko

Edellisen lukukauden kliinisen hoitoharjoittelun hyväksytty suorittaminen on edellytys seuraavalle lukukaudelle siirtymiselle.

Toukokuussa H4k järjestettävät valinnaiset kurssit (esim. uniapneakiskohoito ja muut HY:n ja HUS:n suunnittelemat valinnaiset lisäopinnot)

Kliininen hoitoharjoittelu opettaa opiskelijat ymmärtämään diagnoosin, hoidon suunnittelun sekä seurannan merkityksen käytännössä. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan potilaan kanssa sekä itsenäisesti että moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä, tutkimaan potilaan, tekemään diagnoosin ja hoitosuunnitelman ja tarvittavat toimenpiteet. Opiskelija saa valmiudet hyvän hoitosuhteen luomiseen. Opiskelijan tulee saavuttaa riittävä tieto- ja taitotaso itsenäiseen työskentelyyn suun terveydenhuollon hoitotiimin jäsenenä. Opiskelijan tulee myös oppia ohjaamaan potilas tarvittaessa jatkohoitoon ja tiedostaa omien taitojensa rajat.

Syyslukukausi

Kliininen hoitoharjoittelu tapahtuu HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön opetusklinikalla ja yhteistyöhoitoloissa, joissa kliinisinä opettajina toimii kliinisesti kokeneita erikoishammaslääkäreitä ja perehtyneitä hammaslääkäreitä. Kliinisessä hoitoharjoittelussa korostetaan potilaan kokonaishoitoa sisältäen tutkimukseen perustuvan diagnoosin ja hoitosuunnitelman, omahoidon ohjauksen, tarvittavat kliiniset toimenpiteet sekä ylläpitohoidon. Neljännen vuosikurssin opinnot keskittyvät erityisesti diagnostiikkaan, hoidon toteuttamiseksi vaadittuun tieto-taitoon, hampaan ja hampaiston ennusteeseen ja riskin arviointiin, purennan kuntoutukseen ja tiimityöhön. Lisäksi opiskelijat tutustuvat vaativaan suukirurgiseen hoitoon ja suusairauksien erikoissairaanhoitoon Silmä-leukasairaalassa sekä päivystyshoitoon opetusklinikan lisäksi Haartmanin sairaalan keskitetyssä päivystyksessä ja Töölön sairaalassa. Geriatrisen potilaan kohtaamista ja omahoidon ohjausta harjoitellaan Helsingin kaupungin geriatrisessa yksikössä.

Hammaslääketieteellisen kuvantamisen tekniikkaa ja diagnostiikkaa harjoitellaan tekemällä potilaskuvauksia ja kuvien tulkintaa opettajan valvonnassa. Sairaalassa käytettäviin kuvantamismenetelmiin tutustutaan Kirurgisessa sairaalassa.

Ohjattu hoitoharjoittelu tapahtuu kliinisesti kokeneen erikoishammaslääkäri- ja hammaslääkäriopettajien johdolla ryhmissä, joihin kuuluu n. 6 opiskelijaa kultakin kliiniseltä kurssilta (H3, H4, H5). Haastavat hoitokokonaisuudet suunnitellaan eri hammaslääketieteen erikoisalojen erikoishammaslääkäriopettajien kesken Kokonaishoidon suunnitteluseminaarissa. Opiskelijan tulee perehtyä tyypillisimpiin hoitoihin sekä suorittaa hyväksyttävästi tavanomaisimmat toimenpiteet kliinisen hoitoharjoittelun painotusalueiden ja tavoitteiden mukaisti. Kliiniseen hoitoharjoitteluun osallistuminen on pakollista opetusta, poissaolo korvataan tiedekunnassa noudatettavan käytännön ja tiimiopettajan ohjeiden mukaisesti.

Oppialoittain määrätyt ennen kliinistä jaksoa edeltävät teoreettiset opinnot on suoritettava kyseisen oppialan antamien ohjeiden mukaisesti. Kukin oppiala huolehtii opiskelijan suorittamista teoreettisista opinnoista ja tiedon välittymisestä opetusklinikkaan.

Arviointi koostuu toisiaan täydentävistä osatekijöistä: suoritettu palvelu (läsnäolo) ja oppimisen ja kompetenssin arviointi. Oppialoittain on laadittu eri käytänteitä, jolla osaamista arvioidaan. Jakson arvosana on hyväksytty-hylätty.

Opetuskieli: suomi

Opetuksen vastuuhenkilöt: Heidi Kuula (HUS)

Järjestävä yksikkö/osasto: HUS/ HYKS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikkö

Kliininen harjoittelu yksitellen, pareittain, pienryhmissä sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä

Opintojakso korvaa aiemman opintojakson 350079 Kliininen hoitoharjoittelu H4s