TENTTIJAKSO / EXAM PERIOD 20.4.-3.5.

Ohjeita Viikin kampuksen koulutusohjelmissa opiskeleville / Instructions for students studying at the Viikki campus.

(For English, please see below)

TERVETULOA SUORITTAMAAN OPISKELIJAN DIGITAIDOT: ORIENTAATIO -OPINTOJAKSOA!

Aloita opintojakson suoritus kirjautumalla Moodlessa (moodle.helsinki.fi) kurssialueelle: DIGI-200A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Viikki): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33026&lang=fi

Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä. Opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät kurssialueelta.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Huomioi kuitenkin, että opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opintojen alussa. Voit siis vapaasti harjoitella kurssialueen oppimateriaaleilla valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella.

********************************************************************************

Moodle-kurssialueelle kirjautumisessa tarvittavan kurssiavaimen saat Moodlesta, kurssialueen esittelystä (kurssialueen nimen alapuolelta).

Jos haluat osallistua verkkotenttiin tällä tenttijaksolla löydät näyttökokeen avaavan salasanan tältä kurssisivulta kohdasta MATERIAALIT sen jälkeen kun olet ilmoittautunut tenttijaksolle WebOodissa.

********************************************************************************

Näyttökokeen salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei valitettavasti voida rekisteröidä.

Joe et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

WELCOME TO THE COURSE STUDENT'S DIGITAL SKILL: ORIENTATION!

First log in to Moodle (moodle.helsinki.fi) and to the course area: DIGI-200A Student's digital skills: orientation (Viikki): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33026&lang=en .

The instructions for taking the course can be found in the course area. You will study independently using the online course materials (reading material, exercises and entry level tests). You will find these in the course area. The course is completed with a final examination taken as an online examination, also in the course area.

When you feel ready, register for the online examination period of your choice in WebOodi. During the academic year, there are several examination periods and you can choose the one that is best suited to your schedules. However, note that it is recommended that the course be completed at the beginning of the first year of studies, in period I or II. The course area is available throughout the academic year. You can practise freely with the course materials also outside the examination period you chose. The scores of the entry level tests you have taken are stored in the course area until the end of the academic year.

********************************************************************************

You will find the course key required for log-in in the Moodle course area introduction, below the course area name.

After you have saved your registration for the exam period in WebOodi, you can find the password that opens the exam on the course page, under MATERIAL.

********************************************************************************

It is prohibited to share the exam password with anyone. Participation in the online examination always requires a personal registration in WebOodi. Unfortunately, the results of anyone participating in the exam without registration cannot be registered.

If you cannot participate the online examination, cancel your registration in WebOodi at the latest on the last registration date.

Ilmoittaudu
20.4.2020 klo 00:00 - 3.5.2020 klo 22:00

Materiaalit

Kuvaus

Viikin kampuksen koulutusohjelmissa opiskelevat. Opintojakso on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville.

För information om avläggandet av studieavsnittet på svenska sök i WebOodi med kod DIGI-400A.

Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.

Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.

Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.

Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

Opintojakso tulee suorittaa mahdollisimman pian opiskelun alettua, orientaatiojakson tai I periodin, viimeistään II periodin aikana. Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luvut 1-4): http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Kirjaudu ensin Moodlessa (moodle.helsinki.fi) kurssialueelle: DIGI-200A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Viikki), jolta löydät opintojakson tarkemmat suoritusohjeet. Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Voit harjoitella vapaasti kurssialueen oppimateriaaleilla myös valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella. Suorittamasi lähtötasotestien pisteet säilyvät kurssialueella lukuvuoden loppuun asti. Huomioi kuitenkin, että opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opintojen alussa.

Sen jälkeen kun olet tallentanut ilmoittautumisesi verkkotenttijaksolle, löydät kurssisivulta näyttökokeen avaavan salasanan ja muita verkkotenttiin liittyviä ohjeita. Ks. alla linkki kohdassa Kurssisivu. Huomaa, että kurssisivu ja Moodle-kurssialue ovat eri asioita!

Salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei rekisteröidä.

Joe et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

Voit yrittää tenttiä 2 kertaa jokaisessa tenttijaksossa. Huomioi, että yritysten välille on määritelty viikon tauko, jolloin tenttiä ei voi suorittaa.

Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut (digitaidot@helsinki.fi).

Opintojakso on osasuoritus opintojaksosta DIGI-200, Opiskelijan digitaidot (Viikki), 3 op. Lisäksi suoritetaan opintojakso DIGI-200B, Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Viikki), 1 op.