TENTTIJAKSO / EXAM PERIOD 11.-24.5.

Ohjeita Meilahden kampuksen koulutusohjelmissa opiskeleville / Instructions for students studying at the Meilahti campus.

(For English, please see below)

TERVETULOA SUORITTAMAAN OPISKELIJAN DIGITAIDOT: SYVENTÄVÄT TAIDOT -OPINTOJAKSOA!

Aloita opintojakson suoritus kirjautumalla Moodlessa kurssialueelle: DIGI-300C Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Meilahti): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33029

Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä. Tarkat suoritusohjeet ovat kurssialueella.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Voit vapaasti harjoitella kurssialueen oppimateriaaleilla valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella.
********************************************************************************
Moodle-kurssialueelle kirjautumisessa tarvittavan kurssiavaimen saat Moodlesta, kurssialueen esittelystä (kurssialueen nimen alapuolelta).

Jos haluat osallistua verkkotenttiin tällä tenttijaksolla, löydät näyttökokeen avaavan salasanan tältä kurssisivulta kohdasta MATERIAALIT sen jälkeen kun olet ilmoittautunut tenttijaksolle WebOodissa.
********************************************************************************
Näyttökokeen salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei valitettavasti voida rekisteröidä.

Jos et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

WELCOME TO THE COURSE STUDENT'S DIGITAL SKILL: ADVANCED SKILLS!

First log in to the Moodle course area: DIGI-300C Student's digital skills: advanced skills (Meilahti): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33029&lang=en

The instructions for taking the course can be found in the course area. You will study independently using the online course materials (reading material, exercises and entry level tests). You will find these in the course area. The course is completed with a final examination taken as an online examination, also in the course area.

When you feel ready, register for the online examination period of your choice in WebOodi. During the academic year, there are several examination periods and you can choose the one that is best suited to your schedules. The course area is available throughout the academic year. You can practise freely with the course materials also outside the examination period you chose. The scores of the entry level tests you have taken are stored in the course area until the end of the academic year.
********************************************************************************
You will find the course key required for log-in in the Moodle course area introduction, below the course area name.

After you have saved your registration for the exam period in WebOodi, you can find the password that opens the exam on the course page, under MATERIAL.
********************************************************************************
It is prohibited to share the exam password with anyone. Participation in the online examination always requires a personal registration in WebOodi. Unfortunately, the results of anyone participating in the exam without registration cannot be registered.

If you cannot participate the online examination, cancel your registration in WebOodi at the latest on the last registration date.

Ilmoittaudu
11.5.2020 klo 00:00 - 24.5.2020 klo 22:00

Materiaalit

Kuvaus

Meilahden kampuksen koulutusohjelmissa opiskelevat. Opintojakso on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. För information om avläggandet av studieavsnittet på svenska sök i WebOodi med kod DIGI-400B.

Huom! Alla luetelluissa koulutusohjelmissa opintojaksojen DIGI-300C ja DIGI-400B sijaan suoritetaan koulutusohjelman oma kurssi.

  • Lääketieteen koulutusohjelmassa: DIGI-300B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot – lääketiede 1 op
  • Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa: DIGI-300B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot – lääketiede 1 op

Pakollinen edeltävä opintojakso: DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio tai vastaava opintojakso muissa koulutusohjelmissa (DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-400A, AYDIGI-500A).

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso suoritetaan DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakson suorittamisen jälkeen. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden loppuun mennessä. Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (syventävät taidot, 1 op): http://blogs.helsinki.fi/opiskelijan-digitaidot/syventavat-taidot-tiedon-esittaminen/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Kirjaudu ensin Moodlessa (moodle.helsinki.fi) kurssialueelle: DIGI-300C Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Meilahti), jolta löydät opintojakson tarkemmat suoritusohjeet. Opintojaksossa opiskelet itsenäisesti kurssialueen kautta löytyvien verkkomateriaalien (lukumateriaali, harjoitukset ja lähtötasotestit) avulla. Lopuksi suoritat kurssialueella opintojakson näyttökokeen verkkotentissä.

Kun olet valmis näyttökokeeseen, ilmoittaudu haluamallesi verkkotenttijaksolle. Lukuvuoden aikana on tarjolla useita tenttijaksoja, joista voit valita parhaiten aikatauluusi sopivan. Voit harjoitella vapaasti kurssialueen oppimateriaaleilla myös valitsemasi verkkotenttijakson ulkopuolella. Suorittamasi lähtötasotestien pisteet säilyvät kurssialueella lukuvuoden loppuun asti. Huomioi kuitenkin, että opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opintojen alussa.

Sen jälkeen kun olet tallentanut ilmoittautumisesi verkkotenttijaksolle löydät verkkotentin salasanan ja muita verkkotenttiin liittyviä ohjeita tenttijakson kurssisivulta (ks. kohta MATERIAALIT). Ilmoittautumisen jälkeen löydät kurssisivun linkin myös Opintoni-sivuilta, kohdasta Tentit. Huomaa, että kurssisivu ja Moodle-kurssialue ovat eri asioita!

Salasanan eteenpäin välittäminen on kielletty. Verkkotenttiin osallistuminen vaatii aina henkilökohtaisen ilmoittautumisen WebOodissa, joten ylimääräisinä tenttiin osallistuvien suorituksia ei valitettavasti voida rekisteröidä.

Joe et voi osallistua näyttökokeeseen sen tenttijakson aikana, jolle olet ilmoittautunut, peru ilmoittautumisesi WebOodissa viimeistään tenttijakson viimeisenä päivänä.

Voit yrittää tenttiä 2 kertaa jokaisessa tenttijaksossa. Huomioi, että yritysten välille on määritelty viikon tauko, jolloin tenttiä ei voi suorittaa.

Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut (digitaidot@helsinki.fi).

Opintojakso on osasuoritus opintojaksosta DIGI-300 Opiskelijan digitaidot (Meilahti), 3 op. Lisäksi suoritetaan DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Meilahti), 1 op.