NÄTTENTAMENSPERIOD 9.3.-22.3.

Anvisningar för avläggandet

Välkommen för att avlägga studieavsnittet Studentens digitalkompetens!

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=33022

Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden. Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden.

*********************************************************************************************

Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet under kursområdets namn.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se MATERIAL.

*********************************************************************************************

Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.
MoodleKurssiavain: Kursnyckeln som du behöver för inloggningen i Moodle-kursområdet finns i presentationen av kursområdet i Moodle (under kursområdets namn.)

Ilmoittaudu
9.3.2020 klo 00:00 - 22.3.2020 klo 22:00

Materiaalit

Kuvaus

Studerande som avlägger studieavsnittet på svenska. Studieavsnittet är obligatoriskt i kandidatstadiet för alla grundexamensstuderande.

Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.

Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.

Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.

Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

Opintojakso tulee suorittaa mahdollisimman pian opiskelun alettua, orientaatiojakson tai I periodin, viimeistään II periodin aikana. Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (Osiot: Introduktion, IT-miljön vid HU, Informationssökning, Datasäkerhet): http://blogs.helsinki.fi/studentens-digitalkompetens/

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

Anvisningarna för att avlägga studieavsnittet finns på studieavsnittets Moodle-kursområde. Logga först in dig i kursområdet: DIGI-400A Studenten's digitalkompetens: orientering. Du ska studera självständigt med hjälp av studieavsnittets webbmaterial (skriftligt material, övningar och utgångsnivåtester) som finns på kursområdet. Studieavsnittet avläggs med ett prov som utförs som nättentamen via Moodle-kursområde.

Anmäl dig sedan till den nättentamensperiod du önskar. Under läsårets gång erbjuds flera tentamensperioder så du kan välja den som bäst passar in i ditt schema, men observera att vi rekommenderar att du avlägger studieavsnittet så snabbt som möjligt i början av det första läsåret, under I eller II perioden.

Du har tillgång till kursområdet under hela läsåret. Du kan fritt öva på det läromaterial som hör till studieavsnittet också utanför den valda tentamensperioden. Poängen för de nivåtester du gjort finns kvar på kursområdet ända till slutet av läsåret.

Det lösenord som öppnar provet hittar du efter anmälan på kurssidan. Se länken nedan under ”Kurssidan”. Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i nättenten kräver alltid en personlig anmälan via WebOodi så tyvärr kan vi inte registrera prestationerna för sådana som gör provet utan anmälan. Observera att kurssidan och Moodle-kursområdet är olika saker.

Om du inte kan delta i provet ska du återkalla din anmälan på WebOodi senast den sista dagen för anmälan.

Du kan prova tentera 2 gånger i varje tentamensperiod. Observera att det finns en veckas paus mellan försök omgången.

Undervisningsteknologiservicen ansvarar för studieavsnittet (digikompetens@helsinki.fi).

DIGI-400A on osasuoritus opintojaksosta DIGI-400, Studentens digitalkompetens (Svenskspråkig), 3 op. Lisäksi suoritetaan opintojakso DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (Svenskspråkig).