Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
9.1.2020 klo 12:00 - 9.2.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 9.3.2020
15:00 - 18:00
Ke 11.3.2020
15:00 - 18:00
Ma 16.3.2020
15:00 - 18:00
To 19.3.2020
15:00 - 18:00
Ma 23.3.2020
15:00 - 18:00
To 26.3.2020
15:00 - 18:00
Ma 30.3.2020
15:00 - 18:00
To 2.4.2020
15:00 - 18:00
Ma 6.4.2020
15:00 - 18:00
Ke 8.4.2020
15:00 - 18:00
Ma 20.4.2020
15:00 - 18:00
To 23.4.2020
15:00 - 18:00
Ma 27.4.2020
15:00 - 18:00

Kuvaus

Ensisijaisesti ECGS:n ja AGERE:n opiskelijoille

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

- osaa pienryhmässä suunnitella ja hallita projektiluonteista työtä

- osaa jäsentää ja soveltaa oman alansa teoreettista tietoa käytäntöön ja uusien ideoiden kehittämiseen

- osaa toimia monitieteisessä ryhmässä ja hyödyntää oman tieteenalansa keskeistä tietoa ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi

- saa aitoja työelämäkontakteja

- harjaantuu käyttämään ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja oivaltaa omaa osaamistaan ja rohkaistuu siitä

Maisterivaihe

Opiskelijat perehtyvät projektisuunnittelun ja -hallinnan teoriaan ja tekevät pienryhmissä todellisia projekteja alan työnantajille. Opiskelijaryhmät esittelevät omat projektinsa muille loppuseminaarissa.

36 h luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia, 100 h ryhmätyötä ja itsenäistä työskentelyä

Projektityön aiheeseen liittyvä alan kirjallisuus

Opiskelijaryhmä saa toteuttamastaan projektista arvosanan 1-5. Lisäksi yksittäisen opiskelijan oma aktiivisuus ja panos kurssityöhön voi vaikuttaa hänen lopulliseen kurssiarvosanaansa.

Yliopistonlehtori Jaanika Blomster

Korvaa kurssin 86135 Akvaattisista tieteistä toimintaa projektikurssi 5 op TAI 863067 Vaihtuva teemakurssi 4 op.