Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.5.2019 klo 00:01 - 31.5.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 16.8.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Maisterivaiheen opiskelijat ja jatko-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat

529384 Mikrobien monimuotoisuus; 864093 Mikrobien rakenne ja toiminta/MOLE-103 Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta, tai vastaavat opinnot

Tavoitteena on syventää opiskelijoiden osaamista bio- ja ympäristötekniikassa liittyen ympäristön pilaantumisongelmiin ilmassa, vedessä ja maaperässä. Kurssilla opetetaan biologisia, kemiallisia ja teknisiä menetelmiä ympäristön pilaantumisen seurantaan ja pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen.

Joka toinen vuosi, parilliset vuodet. Syventävät opinnot, kandidaattiopinnot tai maisteriopinnot.

Opiskelijat oppivat kontrolloimaan ja ratkaisemaan ilman, veden ja maaperän pilaantumiseen liittyviä ongelmia käyttäen biologisia, kemiallisia ja teknisiä menetelmiä.

Luennot, tieteellinen kirjallisuus, seminaariesitykset ja kirjoitetut esseet.

Välivuosina opiskelijat voivat suorittaa kurssin itsenäisesti opiskellen moodlesta luentojen videonauhoitukset ja muun kurssimateriaalin. Seminaariesityksestä ja pääsystä moodleen pitää sopia erikseen kurssin vastuuhenkilön, Merja Kontron, kanssa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus: Luennot, opintojakson aikana jaettu tieteellinen kirjallisuus, seminaariesitykset ja esseet.

Tentti, arvosteluasteikko 0-5.

Opetuskieli on englanti tai suomi.

Merja Kontro, Martin Romantschuk.

Korvaa opintojakson 50288 Bioremediaatio/Bioremediation 3 op.