Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2019 klo 09:00 - 20.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 23.1.2020
12:15 - 13:45
To 30.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.4.2020
08:15 - 15:45
To 23.4.2020
08:15 - 15:45

Muu opetus

23.01. - 30.01.2020 To 12.15-13.45
22.04.2020 Ke 08.15-15.45
23.04.2020 To 08.15-15.45
Juha Tervala
Opetuskieli: suomi
22.01.2020 Ke 12.15-13.45
05.02.2020 Ke 12.15-13.45
04.05.2020 Ma 10.15-15.45
05.05.2020 Ti 10.15-15.45
Marja-Liisa Halko
Opetuskieli: suomi
20.01. - 27.01.2020 Ma 14.15-15.45
20.04.2020 Ma 08.15-15.45
24.04.2020 Pe 08.15-13.45
Jukka Pirttilä
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Taloustieteen kandidaattiohjelma vastaa opintojaksosta, joka kuuluu taloustieteen kandiohjelman aineopintoihin. Opintojakso on tarjolla vain pääaineopiskelijoille.

Suositellut edeltävät opinnot ovat TA3a, TA3b, TA3c, TA4a, TA4b ja TA4c.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tieteellistä ajattelua ja hänellä on kyky käsitellä taloustieteellisiä ongelmia. Hän oppii kirjoittamaan taloustieteellistä tekstiä, esitelmöimään ja keskustelemaan kriittisesti mutta rakentavasti. Opintojaksolla arvioidaan myös toisten opiskelijoiden kirjoituksia tavoitteena auttaa kirjoittajaa kehittämään taloustieteellistä otettaan.

1. ja 2. periodi sekä 3. ja 4. periodi. Opintojakso suositellaan tehtäväksi kolmantena opintovuonna.

Kandidaattiseminaarin tarkoituksena on harjaannuttaa lähdemateriaalin hankkimiseen ja järjestelmälliseen hyväksikäyttöön, suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esitystapaan sekä tieteelliseen keskusteluun valitusta taloustieteellisestä teemasta.

Arvostelu perustuu kirjallisesti esitettyyn seminaarityöhön, sen perusteella laadittuun esitelmään sekä opiskelijan toimimiseen toisten opiskelijoiden opponenttina. Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5.

Opintojakso toteutetaan seminaarimuotoisena ja siihen kuuluu pakollisia luentoja, kirjallinen seminaarityö sekä esitelmä ja opponointi. Seminaarin yhteydessä perehdytään kirjaston elektronisiin palveluihin.