Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 09:00 - 1.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
12:15 - 13:45
Pe 13.9.2019
14:15 - 15:45
Pe 20.9.2019
14:15 - 15:45

Muu opetus

01.11. - 22.11.2019 Pe 14.15-15.45
29.11.2019 Pe 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
06.09.2019 Pe 12.15-13.45
17.09. - 01.10.2019 Ti 14.15-15.45
17.10.2019 To 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
06.09.2019 Pe 14.15-15.45
20.09.2019 Pe 10.15-11.45
27.09. - 04.10.2019 Pe 14.15-15.45
18.10.2019 Pe 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
09.09. - 07.10.2019 Ma 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
10.09.2019 Ti 08.15-09.45
13.09.2019 Pe 10.15-11.45
25.09.2019 Ke 14.15-15.45
30.09.2019 Ma 10.15-11.45
08.10.2019 Ti 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
06.09.2019 Pe 10.15-11.45
18.09.2019 Ke 10.15-11.45
27.09.2019 Pe 10.15-11.45
04.10.2019 Pe 10.15-11.45
08.10.2019 Ti 08.15-09.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
13.09.2019 Pe 12.15-13.45
20.09. - 04.10.2019 Pe 12.15-13.45
18.10.2019 Pe 10.15-11.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
05.09.2019 To 14.15-15.45
16.09. - 07.10.2019 Ma 14.15-15.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
10.09. - 01.10.2019 Ti 10.15-11.45
18.10.2019 Pe 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi
09.09.2019 Ma 14.15-15.45
17.09. - 08.10.2019 Ti 12.15-13.45
Marjo Yli-Piipari
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti. Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistamaan suoritustapaan.

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätieto VO-ryhmiin liittyen

VO-ryhmät ovat ensisijaisesti ensimmäisen vuosikurssin VO opintosuunnan-opiskelijoille jotka ilmoittautuvat ryhmiin kotiryhmänsä mukaisesti. Myöhempien vuosikurssien VO-opiskelijat (ja mahdolliset muiden opintosuuntien opiskelijat )voivat ilmoittautua ryhmiin vasta pe 30.8.2019 klo 15 jälkeen kun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ohjattu ilmoittautuminen on päättynyt ja näkyy onko ryhmässä tilaa. Tätä ennen ilmoittautuneet myöhempien vuosikurssien opiskelijoiden (ja muiden opintosuuntien opiskelijoiden) ilmoittautumiset voidaan poistaa, mikäli 1.8.2019 aloittava VO- opiskelija ei sen vuoksi mahdu omaan kotiryhmäänsä.

30.8.2019 klo 15 -> muiden VO-vuosikurssien (ja kandiohjelman opintosuuntien) opiskelijat voivat siis ilmoittautua ryhmiinn jossa on tilaa.

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen