Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 09:00 - 8.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 5.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 11.2.2020
16:00 - 17:00
Ma 9.3.2020
08:00 - 16:00
Ti 10.3.2020
08:00 - 16:00
Ke 11.3.2020
08:00 - 16:00
To 12.3.2020
08:00 - 16:00
Pe 13.3.2020
08:00 - 16:00
Ma 16.3.2020
08:00 - 16:00
Ti 17.3.2020
08:00 - 16:00
Ke 18.3.2020
08:00 - 16:00
To 19.3.2020
08:00 - 16:00
Pe 20.3.2020
08:00 - 16:00
Ma 23.3.2020
08:00 - 16:00
Ti 24.3.2020
08:00 - 16:00
Ke 25.3.2020
08:00 - 16:00
To 26.3.2020
08:00 - 16:00
Pe 27.3.2020
08:00 - 16:00
Ma 30.3.2020
08:00 - 16:00
Ti 31.3.2020
08:00 - 16:00
Ke 1.4.2020
08:00 - 16:00
To 2.4.2020
08:00 - 16:00
Pe 3.4.2020
08:00 - 16:00
Ma 6.4.2020
08:00 - 16:00
Ti 7.4.2020
08:00 - 16:00
Ke 8.4.2020
08:00 - 16:00
To 16.4.2020
08:00 - 16:00
Pe 17.4.2020
08:00 - 16:00

Muu opetus

22.04.2020 Ke 12.15-15.45
Ann-Christin Furu
Opetuskieli: ruotsi
23.04.2020 To 12.15-15.45
Ann-Christin Furu
Opetuskieli: ruotsi

Kuvaus

Kursen är obligatorisk för barnträdgårdslärarstudenter.

Didaktik.

Efter avklarad kurs kan studenten

 • kan studenten observera barn och barngrupper på ett mångsidigt sätt
 • har studenten förmåga att planera, förverkliga och utvärdera pedagogiska processer utifrån didaktiska förhållningssätt
 • kan studenten omsätta teoretiska perspektiv av barnpedagogiken i det praktiska arbetet
 • förstår studenten betydelsen av den pedagogiska grundsynen för den professionella utvecklingen
 • kan studenten tillvarata pedagogiska möjligheter i vardagssituationer
 • de grundläggande dragen av dagvårdens administration och samarbetsparter

Vårterminen. Praktik del 1 rekommenderas avlägga under det andra studieåret

Under studieavsnittet behandlas

 • pedagogisk grundsyn
 • barnträdgårdslärarens etiska och pedagogiska ansvar
 • observationer av och samverkan med barn
 • planering, förverkligande och utvärdering av pedagogisk verksamhet
 • mångprofessionellt samarbete
 • samverkan med vårdnadshavare
 • Praktikhandbok

Praktikhandledning i daghemmet. Under praktiken besöker också den praktikansvariga universitetslektorn studerande på fältet för att handleda och ge respons.

Praktikperioderna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd av praktikhandledaren på fältet som dessutom ger både muntlig och skriftlig utvärdering av studentens praktik period. Praktiken examineras även i form av praktikrapporter enligt givna instruktioner som knyter samman teori och praktik.

OBS! Anmälningen till studieavsnittet sker under tiden 11.12.2019-8.1.2020!

Viktiga datum (alla tillfällen är obligatoriska)

ons 5.2 kl. 14-16 Infotillfälle för studenter (OBS! ändrad tid!)

ti 11.2 kl 16.00-17.00 Infotillfälle för både handledare och studenter

9.3-17.4 Praktik i partnerdaghem. Studenterna förväntas kunna vara på plats kl. 8-16. OBS! Påsklov 9-15.4.

ons 22.4 kl 12-16 Reflektion, grupp SBP A

to 23.4 kl 12-16 Reflektion, grupp SBP B

Under praktiken och tillfällena före och efter praktiken krävs 100 % närvaro. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.

Partnerdaghem

Praktiken genomförs vid Helsingfors universitets partnerdaghem i huvudstadsregionen. Studenterna kan inte själv bestämma vilket daghem praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Resorna till och från partnerdaghemmen bekostas av studenterna. Vi försöker beakta de önskemål som görs i samband med anmälan till praktikplatsen men kan inte garantera att önskemålen uppfylls. Information om praktikplats och handledare meddelas senast två veckor före praktikperioden.

Partnerdaghemmen är:

Storängens daghem (Esbo)

Mattbergets daghem (Esbo)

Vindängens daghem (Esbo)

Portängens daghem (Esbo)

Smedsby daghem (Esbo)

Håkansböle daghem (Vanda)

Daghemmet Timotej (Vanda)

Hommas daghem (Kyrkslätt)

Prästgårdsbackens daghem (Kyrkslätt)

Kasabergets daghem (Grankulla)

Daghemmet Grankotten (Grankulla)

Daghemmet Elka (Helsingfors)

Daghemmet Apollo (Helsingfors)

Daghemmet Pilten (Helsingfors)

Daghemmet Tärnan (Helsingfors)

Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till daghemmet. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare inom småbarnspedagogik som bär det juridiska ansvaret över verksamheten och som handleder studenten. Vi unviker också att studenter utför praktik i daghem som man själv gått eller arbetat i och i daghem där egna barn går.

Inför praktiken

Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstuderande kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen och visas upp i samband med informationstillfället 6.2.2019. OBS! Studenter som inte uppvisat straffregisterutdrag kan inte inleda sin praktik.

Eventuellt göra en utredning om smittosamma sjukdomar (se nedan)

Om straffregisterutdraget

Studerande som arbetar med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Du bör vända dig till Rättsregistercentralen för att skaffa dig ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget kan ta ett par veckor att få, så skaffa därför utdraget i god tid före praktikstarten. Du bör uppvisa utdraget åt utbildningsplaneraren på informationstillfället 5.2.2020. Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange därför på ansökningsblanketten att utdraget behövs för praktik inom (Helsingfors universitet) så att du inte faktureras för utdraget. Utdraget är giltigt i sex månader.

Lag om smittsamma sjukdomar

Lagen om smittsamma sjukdomar 55§ kräver att arbetsgivare för att skydda klienter i vissa situationer kräver tillförlitliga uppgifter som visar att personer som ska praktisera inom vård av barn under skolåldern inte har tuberkulos i andningsorganen. Utredningen omfattar en intervju och en lungbild.

Du måste göra utredningen om ifall du:

 • är född i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög
 • har vistats minst 12 månader eller arbetat minst 3 månader inom hälso- och sjukvården i ett land där incidensen av tuberkulos är mycket hög
 • har vårdat tuberkulospatienter i vilket land som helst
 • har varit i närkontakt med en smittsam tuberkulospatient

Listan på länder där det finns en hög eller väldigt hög risk för tuberkulos hittas här (PDF).

Ifall någon av de ovannämnda gäller dig, ska du anhålla om en utredning från SHVS om att du inte har tuberkulos i andningsorganen innan du kan delta i praktikperioden. Om ingen av de ovannämnda fallen gäller dig kan du avlägga praktiken som normalt.

Inledande föreläsning, reflektion. Praktik 6 veckor i ett daghem.

Förhandskrav: Studieavsnittet Didaktik.